X
X
5€ Voucher
5€
VoUchEr

Aanmelden voor de Newsletter

REGISTREER NU
5€ Voucher
5€
VoUchEr

Aanmelden voor de Newsletter

Registreer nu
Bloezenvriend
 
BLoEzeNVriENd.

Mey BraVissima. De fijnste
spacer beha ter wereld.

 
 
 
 

SHOP NU

Algemene handelsvoorwaarden

(De onderstaande algemene handelsvoorwaarden bevatten ook de wettelijke informatie over uw rechten volgens de voorschriften met betrekking tot contracten bij verkoop op afstand en in het elektronische handelsverkeer.)

Toepassingsgebied

Voor alle leveringen van de firma Mey Handels GmbH aan consumenten (§ 13 Duits Burgerlijk Wetboek (Bürgerliches Gesetzbuch / BGB) gelden deze algemene handelsvoorwaarden.

Een consument is iedere natuurlijke persoon, die een transactie afsluit voor een doeleinde dat niet kan worden toegeschreven aan zijn bedrijfsactiviteiten of aan zijn zelfstandige beroepsactiviteiten.

Contractsluitende partijen

Het koopcontract komt tot stand met de firma Mey Handels GmbH, Auf Steingen 6, 72459 Albstadt, Duitsland, Rechtbank van koophandel Stuttgart HRB 732775

U kunt onze klantendienst bereiken van maandag tot vrijdag van 09:30 - 18:00 uur op het telefoonnummer +49 (0)89 / 143 67 152 160 of per e-mail op service@mey.com

Aanbod en afsluiting van het contract

De voorstelling van de producten in de online shop vormt geen juridisch bindend aanbod, maar geldt als een vrijblijvende online catalogus. Door op de knop „Bestellen” te klikken, plaatst u een bindende bestelling van de goederen die in het winkelmandje zitten. De bevestiging van de ontvangst van uw bestelling vindt samen met de aanvaarding van de bestelling onmiddellijk na verzending plaats door middel van een automatische e-mail. Met deze e-mailbevestiging is het koopcontract tot stand gekomen.

Informatie over herroeping

Herroepingsrecht

U heeft het recht om deze overeenkomst binnen veertien dagen zonder opgave van redenen te herroepen. De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u benoemde derde persoon, die niet de vervoerder is, de laatste deellevering of het laatste artikel in bezit heeft genomen. Om uw herroepingsrecht uit te oefenen dient u ons (Mey Handels GmbH, Auf Steingen 6, 72459 Albstadt, service@mey.com, tel: +49 (0)89/143 67 152 160, fax: +49 (0)89/143 67 152 600) via een ondubbelzinnige verklaring (bijv. een met de post verstuurde brief, een fax of per e-mail) van uw beslissing om deze overeenkomst te herroepen op de hoogte te brengen. U kunt dit doen middels het bijgaande modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Mey Handels GmbH
Auf Steingen 6
D-72459 Albstadt

De goederen dient u te sturen naar:


Mey Handels GmbH
Ebinger Str. 25
D-72475 Bitz

Per e-mail stuurt u de herroeping naar:
E-mail: service@mey.com


Per fax stuurt u de herroeping naar:
Fax: +49 (0)89 / 143 67 152 600

 

Gevolgen van de herroeping
Wanneer u deze overeenkomst herroept, dienen wij u alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, terug te betalen. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij met u uitdrukkelijk iets anders werd afgesproken; in ieder geval zullen u voor deze terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij kunnen de terugbetaling weigeren totdat wij alle goederen weer hebben ontvangen of tot u heeft aangetoond dat u de goederen geretourneerd heeft, al naargelang welk tijdstip eerder ligt. U dient de goederen onverwijld en in elk geval uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag dat u ons heeft geïnformeerd over het herroepen van deze overeenkomst, aan ons te retourneren of te overhandigen. Aan de termijn is voldaan wanneer u de goederen vóór verstrijken van de termijn van veertien dagen verstuurt. De kosten voor het retourneren zijn voor onze rekening. U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen wanneer deze het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Einde van de informatie over de herroeping.

Herroepingsformulier

Wanneer u deze overeenkomst wilt herroepen, vul dan a.u.b. dit formulier in en stuur het op naar:

Mey Handels GmbH
Auf Steingen 6
72459 Albstadt

of
Per E-Mail stuurt u de herroeping naar:
E-Mail: service@mey.com

of
Per Fax stuurt u de herroeping naar:
Fax: +49 (0)89 / 143 671 52 600

of
Telefonisch herroept u de overeenkomst op:
Tel: +49 (0)89 / 143 67 152 160

Hiermee herroep(en) ik/wij de voor mij/ons afgesloten overeenkomst over de koop van de volgende goederen:

Artikel Nr. Artikelomschrijving Prijs Besteld datum Ontvangen datum
___________ __________________ _____ ______________ ______________
___________ __________________ _____ ______________ ______________
___________ __________________ _____ ______________ ______________
___________ __________________ _____ ______________ ______________


Uw gegevens:

 
Voor- en achternaam: ______________________
Straat en huisnr.: ______________________
Postcode/plaats: ______________________
Handtekening (bij mededeling op papier): ______________________
Datum: ______________________

 

Prijzen en leveringsvoorwaarden

De op de productpagina’s vermelde prijzen gelden inclusief de respectievelijk actuele wettelijke Duitse omzetbelasting en andere prijsbestanddelen. De verzendingskosten worden u op de productpagina’s, in het systeem van het winkelmandje en op de bestelpagina nogmaals duidelijk meegedeeld. Bij betaling onder rembours wordt er een extra vergoeding van 2,- euro aangerekend, die de bezorger ter plaatse int. Andere belastingen of kosten zijn er niet.

Wij verzenden uw bestelling met DHL, bezorging van maandag tot zaterdag en leveringen zijn ook mogelijk aan afhaalpunten.

Buiten Duitsland ontvangt u uw bestelling al vanaf 100 € zonder verzendkosten aan huis. De vaste verzendkosten voor een goederenwaarde onder de 100 € bedragen 5,95 € in Nederland, België, Luxemburg, Zwitserland, Oostenrijk. De vaste verzendkosten voor een goederenwaarde onder de 100 € bedragen 7,95 € in Frankrijk, Ierland, Verenigd Koninkrijk.

Gratis verzending vanaf 50 euro binnen Duitsland.
Bij ons moet winkelen leuk zijn. Als kleine blijk van dank doen we u de verzendkosten cadeau bij een bestelling binnen Duitsland vanaf 50 €!
Wij leveren normaal gezien, zolang de voorraad strekt en de bestelling wordt aanvaard, binnen 1-4 werkdagen. Bij vooruitbetaling geldt de leveringstijd pas vanaf ontvangst van het volledige factuurbedrag.

Betaling

Wij bieden u de volgende betalingswijzen aan:

Duitsland:

 • Kredietkaart (VISA, Mastercard)
 • Amazon Payments ™
 • Op factuur
 • PayPal ®
 • Onder rembours
 • Vooruitbetaling
 • Automatische afschrijving / incasso

Nederland, België, Luxemburg, Zwitserland, Oostenrijk, Denemarken, Frankrijk, Ierland, Verenigd Koninkrijk:

 • iDeal (binnen Nederland)
 • Kredietkaart (VISA, Mastercard)
 • Amazon Payments ™
 • PayPal ®
 • Vooruitbetaling

De firma Mey Handels GmbH controleert en beoordeelt de gegevens van de klant.
Vanzelfsprekend worden algemeen alle persoonsgegevens strikt vertrouwelijk behandeld en worden uw te beschermen belangen strikt gerespecteerd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

U hebt enkel recht op compensatie, wanneer uw tegeneisen rechtsgeldig door de rechtbank worden vastgelegd of onbetwist zijn of schriftelijk door ons werden erkend.
U kunt een retentierecht alleen uitoefenen, indien de eisen resulteren uit dezelfde overeenkomst.

Wij behouden ons het recht voor om 10€ aan te rekenen, indien u een foutief rekeningnummer, een foutief bankcodenummer en/of een foutieve rekeninghouder opgeeft en indien het bedrag niet van uw rekening kan worden afgeboekt door een ontoereikend saldo. De firma Mey Handels GmbH behoudt zich het recht voor om op basis van het resultaat van de controle van de kredietwaardigheid bepaalde betalingswijzen uit te sluiten. De gegevensverwerking vindt plaats volgens de bepalingen van de Duitse wet inzake gegevensbescherming (Bundesdatenschutzgesetz / BDSG) en van de Duitse wet inzake telecommunicatiemedia (Telemediengesetz / TMG). De gegevens die noodzakelijk voor de afhandeling van de transactie worden opgeslagen en in het kader van de afhandeling van de bestelling eventueel doorgegeven aan bedrijven die met ons verbonden zijn of aan andere dienstenpartners die als ordergegevensverwerker conform de Duitse wet inzake gegevensbescherming (Bundesdatenschutzgesetz / BDSG) voor ons werken.

Wij zullen met het oog op de controle van de kredietwaardigheid mogelijk gegevens zoals uw naam, uw geboortedatum en uw adres uitwisselen met de volgende dienstverleners:
Creditreform Rosenheim Karl KG, Oberaustraße 14, 83026 Rosenheim, Duitsland
CEG Consumer Reporting GmbH, Hellersbergstr. 11, 41460 Neuss, Duitsland

Voorbehoud van eigendom

De goederen blijven onze eigendom tot aan de volledige betaling.

Meer informatie

Bestelproces

Wanneer u het gewenste product hebt gevonden, kunt u dit vrijblijvend in het winkelmandje plaatsen door op de knop [In het winkelmandje] te klikken. De inhoud van het winkelmandje kunt u op ieder ogenblik vrijblijvend bekijken door op de knop [Winkelmandje] te klikken. De producten kunnen op ieder ogenblik opnieuw uit het winkelmandje worden verwijderd door op de knop [Verwijderen] te klikken. Wanneer u de producten in het winkelmandje wilt kopen, klikt u op de knop [Naar de kassa]. Voer vervolgens uw persoonlijke gegevens in. De verplichte gegevens zijn gemarkeerd met een *. Een registratie is niet noodzakelijk. Uw gegevens worden gecodeerd doorgestuurd. Na het invoeren van uw gegevens en het selecteren van de betalingswijze gaat u via de knop [Gegevens controleren] naar de bestelpagina, waar u uw gegevens nogmaals kunt controleren. Door op de knop [Bestellen] te klikken, sluit u het bestelproces af. Het proces kan op ieder ogenblik worden geannuleerd door het browservenster te sluiten. Op de individuele pagina’s krijgt u meer informatie, bijv. over correctiemogelijkheden.

Tekst van het contract

De tekst van het contract wordt opgeslagen op onze interne systemen. De algemene handelsvoorwaarden kunt u op ieder ogenblik bekijken op deze website. De bestelgegevens en de algemene handelsvoorwaarden worden per e-mail naar u opgestuurd. Na het afsluiten van de bestelling zijn uw bestelgegevens om veiligheidsredenen niet meer toegankelijk via het internet

Taal van het contract

De taal die beschikbaar is voor het afsluiten van het contract is het Nederlands.

Weergave

De weergave van de artikelen kan in details of in het geheel afwijken van de geleverde goederen. Wij proberen steeds zo origineelgetrouw en exact mogelijk de artikelen weer te geven, maar als gevolg van verschillende beeldscherminstellingen kunnen er toch ook kleurafwijkingen ontstaan.

Auteursrechten en merkrechten

Alle auteursrechten en merkrechten op gebruikte foto’s, afbeeldingen, teksten enz. zijn eigendom van de firma Mey Handels GmbH. Een gebruik zonder uitdrukkelijke toestemming is niet toegestaan.

Disclaimer

De firma Mey Handels GmbH is als inhoudsaanbieder overeenkomstig § 7 van de Duitse wet inzake telecommunicatiemedia (Telemediengesetz) verantwoordelijk voor de »eigene inhouden«, die ze beschikbaar stelt voor gebruik. Hoewel alle inhouden zorgvuldig worden gecontroleerd en permanent worden geactualiseerd, kan er geen garantie worden gegeven voor de volledigheid, juistheid en actualiteit. De firma Mey Handels GmbH aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor schade, die in verband staat met het gebruik van deze inhouden.

Er moet een onderscheid worden gemaakt tussen deze eigen inhouden en kruisverwijzingen (»links«) naar inhouden die beschikbaar worden gesteld door andere aanbieders. Door de kruisverwijzing stelt de firma Mey Handels GmbH in zoverre »vreemde inhouden« voor gebruik ter beschikking, die op de volgende wijze gemarkeerd zijn: externe link. Door de kruisverwijzing verleent de firma Mey Handels GmbH toegang tot het gebruik van deze inhouden (§ 8 van de Duitse wet inzake telecommunicatiemedia (Telemediengesetz)).

Voor deze »vreemde« inhouden is de firma Mey Handels GmbH niet verantwoordelijk, aangezien de firma Mey Handels GmbH het doorgeven van de informatie niet tot stand brengt, de bestemmelingen van de doorgegeven informatie niet uitkiest en de doorgegeven informatie ook niet heeft uitgekozen of veranderd.

Ook een automatische kortstondige buffering van deze »vreemde informatie« door de firma Mey Handels GmbH vindt dankzij de gekozen oproep- en linkmethode niet plaats, zodat ook daardoor geen verantwoordelijkheid van de firma Mey Handels GmbH voor deze vreemde inhouden bestaat.

Bij »links« gaat het evenwel steeds om verwijzingen naar »levende« (dynamische) websites van derden. De firma Mey Handels GmbH heeft bij de eerste link weliswaar de vreemde inhoud gecontroleerd om na te gaan of door deze inhoud een mogelijke civielrechtelijke of strafrechtelijke verantwoordelijkheid tot stand komt. De firma Mey Handels GmbH is er echter niet toe verplicht om de inhouden waarnaar vanuit de website van de Mey-shop wordt verwezen voortdurend opnieuw te controleren op veranderingen, die opnieuw aanleiding zouden kunnen geven tot het ontstaan van een verantwoordelijkheid.

Pas wanneer de firma Mey Handels GmbH vaststelt of door anderen er op wordt gewezen dat een concreet aanbod, waarnaar een link werd voorzien, een civiel- of strafrechtelijke verantwoordelijkheid tot stand brengt, zal de firma Mey Handels GmbH de verwijzing naar dit aanbod opheffen indien dit technisch mogelijk is en redelijkerwijs kan worden verlangd. De technische mogelijkheid en redelijkheid worden niet beïnvloed door het feit dat ook na het afsluiten van de toegang van op de homepage van de firma Mey Handels GmbH via andere servers toegang kan worden verkregen tot het onwettige of strafbare aanbod.

Alternatieve geschillenbeslechting

De EU-Commissie stelt op internet onder de volgende link een platform beschikbaar voor de onlinebeslechting van geschillen: http://ec.europa.eu/consumers/odr. Dit platform dient als aanspreekpunt voor de buitengerechtelijke beslechting van geschillen op grond van verkoop- of dienstenovereenkomsten via internet, waarbij een consument betrokken is. De verkoper is niet verplicht noch bereid deel te nemen aan een geschillenprocedure van een consumentengeschillencommissie.

Alle artikelen
beschikbaar

Of u nu warm loopt voor de laatste trends, voor basics of voor chique bodywear – Mey heeft alle artikelen voor u op voorraad.

Koop op
rekening

U betaalt pas wanneer uw bestelling is geleverd en vooral – bevalt!

Betaal gewoon per overboeking – binnen 14 dagen na ontvangst van de goederen.

U hoeft niet bang te zijn voor gegevensmisbruik: het hele bestelproces bij Mey is absoluut veilig – dankzij SSL-codering.

Gratis
verzending vanaf 100€

Gratis verzending vanaf 100 euro. Bij ons moet winkelen leuk zijn. Als kleine blijk van dank doen we u de verzendkosten cadeau bij een bestelling binnen Duitsland vanaf 50 €! Bij een bestelling onder de 50 € bedragen de vaste verzendkosten binnen Duitsland slechts 3,95€.

Buiten Duitsland ontvangt u uw bestelling al vanaf 100 € zonder verzendkosten aan huis.
De vaste verzendkosten voor een goederenwaarde onder de 100 € bedragen 5,95 € in Nederland, België, Luxemburg, Zwitserland, Oostenrijk.
De vaste verzendkosten voor een goederenwaarde onder de 100 € bedragen 7,95 € in  Frankrijk, Ierland, Verenigd Koninkrijk.

Gratis
retouren.

Gebruik gewoon de bijgevoegde retoursticker en geef het pakket in een van de bijna 13.000 postkantoren of 2.500 packstations in Duitsland af.

Wist u dat al?
Om retouren bij een packstation af te kunnen geven, hoeft u geen packstationklant te zijn! U kunt uw pakje 24h per dag afgeven bij een packstation en ontvangt een bonnetje als bewijs van afgifte.

Service Hotline
+49 (0) 89-14367152160

Heeft u vragen of heeft u hulp nodig?
Onze klantenservice staat u uiteraard van ma – vr, in de tijd van 09:30 - 18:00 uur op ons klantenservicenummer

089 143 67 152 160
ter beschikking.
Of stuur ons gewoon een email via

service@mey.com

We zijn u met alle plezier van dienst!