X
X
5€ Voucher
5€
VoUchEr

Aanmelden voor de Newsletter

REGISTREER NU
5€ Voucher
5€
VoUchEr

Aanmelden voor de Newsletter

Registreer nu
Bloezenvriend
 
BLoEzeNVriENd.

Mey BraVissima. De fijnste
spacer beha ter wereld.

 
 
 
 

SHOP NU

Gegevensbescherming

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend voor de afhandeling van uw bestelling. Alle klantgegevens worden met inachtneming van de geldende voorschriften van de Duitse wet inzake gegevensbescherming (Bundesdatenschutzgesetz / BDSG) en van de wet inzake gegevensbescherming bij telediensten (Teledienstdatenschutzgesetz / TDDSG) door ons opgeslagen en verwerkt. U hebt op ieder ogenblik recht op gratis informatie, rechtzetting, blokkering en verwijdering van uw opgeslagen gegevens. Neem hiervoor contact op met onze klantendienst. Wij geven uw persoonsgegevens met inbegrip van uw huisadres en e-mailadres niet zonder uw uitdrukkelijke en op ieder ogenblik intrekbare toestemming door aan derden. Uitgezonderd hiervan zijn onze dienstenpartners, die voor de afhandeling van de bestelling gegevens nodig hebben (bijv. het verzendbedrijf dat de levering uitvoert en de kredietinstelling die belast is met de afhandeling van de betaling). In deze gevallen beperkt de omvang van de verstrekte gegevens zich echter uitsluitend tot het noodzakelijke minimum. Wij zetten technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen in om uw gegevens die door ons worden beheerd te beschermen tegen toevallige of opzettelijke manipulaties, verlies en vernieling of tegen toegang door onbevoegde personen. Betalingsgegevens worden gecodeerd doorgestuurd. (128-bit SSL)

Verwijzing naar cookies

Voor bepaalde functies en gebruikersgedefinieerde instellingen (landkeuze) gebruiken wij cookies. De hier opgeslagen informatie wordt bij uw volgende bezoeken opgeroepen. De cookies worden tot maximaal 1 jaar op uw computer opgeslagen. Wanneer u zich bij ons aanmeldt of een bestelling wilt plaatsen, dan hebben wij uw klantgegevens nodig. Wanneer u al klant bij ons bent, dan kunt u zich heel eenvoudig via uw e-mailadres en uw persoonlijk password aanmelden. U kunt in uw browserprogramma de acceptatie van cookies van deze website beheren en deze eventueel blokkeren.

Verwijzing naar eTracker

Op deze website worden met technologieën van de firma etracker GmbH (www.etracker.de) gegevens verzameld en opgeslagen voor marketing- en optimalisatiedoeleinden. Op basis van deze gegevens worden onder een pseudoniem gebruiksprofielen opgesteld. Hiervoor kunnen cookies worden gebruikt. Bij cookies gaat het om kleine tekstbestanden, die lokaal in het buffergeheugen van de internetbrowser van de websitebezoeker worden opgeslagen. De cookies maken het mogelijk om de internetbrowser terug te herkennen.

De gegevens die worden verzameld met de etracker- technologieën worden zonder de specifiek verleende toestemming van de betrokkene niet gebruikt om de bezoeker van deze website persoonlijk te identificeren en worden niet samengebracht met persoonsgegevens over de drager van het pseudoniem. Tegen het verzamelen en opslaan van gegevens kan op ieder ogenblik met geldigheid voor de toekomst bezwaar worden gemaakt.

Newsletter

Met de inschrijving bevestig ik dat mijn persoonlijke gegevens voor klantenservicedoeleinden mogen worden opgeslagen door de firma Mey Handels GmbH en de firma Mey GmbH & Co.KG en de bedrijven die met haar verbonden zijn conform § 15 van de Duitse wet inzake naamloze vennootschappen (Aktiengesetz / AktG) en dat ik informatie en aanbiedingen over de producten van deze firma’s wens te ontvangen.
De gegevens worden niet doorgegeven aan derden.

Verwijzing naar Google Analytics

Deze website gebruikt Google Analytics, een webanalysedienst van de firma Google Inc. („Google”). Google Analytics gebruikt zogenaamde „cookies”, tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van het gebruik van de website door u mogelijk maken. De door de cookie geproduceerde informatie over uw gebruik van deze website wordt in de regel doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. In het geval van IP-anonimisering op deze website wordt uw IP-adres binnen de lidstaten van de Europese Unie en andere verdragslanden van de Europese Economische Ruimte echter eerst door Google ingekort. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres eerst naar een server van Google in de VS verzonden en daar vervolgens ingekort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en andere met het gebruik van de website en van het internet samenhangende diensten te verschaffen aan de beheerder van de website. Het in het kader van Google Analytics door uw browser verzonden IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google samengevoegd. U kunt het opslaan van cookies voorkomen door dit in te stellen in uw browsersoftware. Wij wijzen u er echter op, dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. U kunt daarnaast het verzenden van de door de cookies verzamelde en aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens (waaronder uw IP-adres) naar Google en de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen, door de via de volgende link beschikbare plug-in voor uw browser te downloaden en te installeren http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

Gebruik van Social Plugins van de netwerksite Facebook

Deze website gebruikt zogenaamde Social Plugins ("plug-ins") van het sociale netwerk Facebook, dat door Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook") wordt beheerd. De plugins zijn met een Facebook-logo of de toevoeging “Sociale plug-in van Facebook" resp. “Facebook Social Plugin" gekenmerkt. Een overzicht van de Facebook Plugins en hoe ze eruit zien vindt u hier: Developer Facebook
Wanneer u een pagina van onze website oproept, die een dergelijke plug-in bevat, dan maakt uw browser een directe verbinding met de servers van Facebook. De inhoud van de plug-in wordt door Facebook direct naar uw browser overgebracht en door deze in de website geïntegreerd. Door de integratie van de plugin ontvangt Facebook de informatie, dat uw browser de desbetreffende pagina van onze website heeft opgeroepen, ook wanneer u geen Facebook-account heeft of op dat moment niet bij Facebook bent aangemeld. Deze informatie (inclusie uw IP-adres) wordt door uw browser direct naar een server van Facebook in de VS doorgestuurd en daar opgeslagen. Wanneer u bij Facebook bent aangemeld, dan kan Facebook het bezoek aan onze website rechtstreeks aan uw Facebook-account toewijzen. Wanneer u interactie hebt met de plug-ins, bijvoorbeeld door op de knop "Vind ik leuk" te drukken of een reactie te schrijven, dan wordt de bijbehorende informatie ook rechtstreeks doorgestuurd naar een Facebook-server en daar opgeslagen. De informatie wordt ook op Facebook gepubliceerd en aan uw Facebook-vrienden getoond. Facebook kan deze informatie gebruiken voor doeleinden van reclame, marktonderzoek en aan gebruik aangepast ontwerp van de Facebook-pagina's. Hiervoor worden door Facebook gebruiks-, interesse- en relatieprofielen gemaakt, bijvoorbeeld om het gebruik van onze website met het oog op de aan u op Facebook getoonde reclame te evalueren, andere Facebook-gebruikers over uw activiteiten op onze website te informeren en om andere met het gebruik van Facebook verbonden diensten te leveren.
Wanneer u niet wilt dat Facebook de via onze website verzamelde gegevens toewijst aan uw Facebook-account, dan moet u zich voor uw bezoek aan onze website afmelden bij Facebook. Het doel en de omvang van het verzamelen van gegevens en de verdere verwerking en het gebruik van gegevens door Facebook en de relevante rechten en instellingsmogelijkheden voor de bescherming van uw privacy vindt u in de privacyverklaringen van Facebook: Facebook Policy

Aanmaken van gebruiksprofielen onder een pseudoniem voor webanalyse

Deze website gebruikt Google Analytics, een webanalysedienst van de firma Google Inc. („Google”). Google Analytics gebruikt zogenaamde „cookies”, tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van het gebruik van de website door u mogelijk maken. De door de cookie geproduceerde informatie over uw gebruik van deze website wordt in de regel doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. In het geval van IP-anonimisering op deze website wordt uw IP-adres binnen de lidstaten van de Europese Unie en andere verdragslanden van de Europese Economische Ruimte echter eerst door Google ingekort. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres eerst naar een server van Google in de VS verzonden en daar vervolgens ingekort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en andere met het gebruik van de website en van het internet samenhangende diensten te verschaffen aan de beheerder van de website. Het in het kader van Google Analytics door uw browser verzonden IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google samengevoegd. U kunt het opslaan van cookies voorkomen door dit in te stellen in uw browsersoftware. Wij wijzen u er echter op, dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. U kunt daarnaast het verzenden van de door de cookies verzamelde en aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens (waaronder uw IP-adres) naar Google en de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen, door de via de volgende link beschikbare plug-in voor uw browser te downloaden en te installeren De actuele link is http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

p deze website worden met technologieën van de firma etracker GmbH (www.etracker.com) gegevens verzameld en opgeslagen voor marketing- en optimalisatiedoeleinden. Op basis van deze gegevens worden onder een pseudoniem gebruiksprofielen opgesteld. Hiervoor kunnen cookies worden gebruikt. Bij cookies gaat het om kleine tekstbestanden, die lokaal in het buffergeheugen van de internetbrowser van de websitebezoeker worden opgeslagen. De cookies maken het mogelijk om de internetbrowser terug te herkennen.
De gegevens die worden verzameld met de etracker- technologieën worden zonder de specifiek verleende toestemming van de betrokkene niet gebruikt om de bezoeker van deze website persoonlijk te identificeren en worden niet samengebracht met persoonsgegevens over de drager van het pseudoniem.

Tegen het verzamelen en opslaan van gegevens met het oog op de webanalyse kunt u op ieder ogenblik met geldigheid voor de toekomst bezwaar maken, door uw bezwaar te richten aan:

Mey Handels GmbH
Auf Steingen 6
72459 Albstadt

Per e-mail moet het bezwaar worden gericht aan:
service@mey.com

Per fax moet het bezwaar worden gericht aan:
+49 (0) 89 / 143 67 152 600

Meer informatie over Google Analytics vindt u op:
Google Analytics

Meer informatie over etracker vindt u op:
etracker

De Google trackingcodes van deze website gebruiken de functie „_anonymizeIp()”, waardoor IP-adressen alleen verkort worden verwerkt om een rechtstreekse persoonsverwijzing uit te sluiten. Tegen het verzamelen en opslaan van gegevens door Google Analytics kan op ieder ogenblik met geldigheid voor de toekomst bezwaar worden gemaakt. Meer informatie hierover vindt u op http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.

Beveiliging van gegevens

Uw persoonsgegevens worden in het bestelproces gecodeerd door middel van een 128-bit-codering via het internet doorgestuurd. Kredietkaartgegevens worden niet opgeslagen, maar rechtstreeks verzameld en verwerkt door onze aanbieder van betaaldiensten, Saferpay. Wij beveiligen onze website en andere systemen door technische en organisatorische maatregelen tegen verlies, vernieling, toegang, wijziging of verspreiding van uw gegevens door onbevoegde personen. De toegang tot uw klantaccount is uitsluitend mogelijk na invoer van uw persoonlijk password. U moet uw toegangsgegevens steeds vertrouwelijk behandelen en het browservenster sluiten, wanneer u de communicatie met ons hebt beëindigd, in het bijzonder wanneer u de computer samen met anderen gebruikt.

Contactgegevens met betrekking tot gegevensbescherming

Bij vragen over het verzamelen, verwerken of gebruiken van uw persoonsgegevens, bij informatie, rechtzetting, blokkering of verwijdering van gegevens en bij herroeping van verleende toestemmingen dient u contact op te nemen met:

Faxnummer: +49 (0) 89 / 143 67 152 600
E-mail: Datenschutz@mey.de

Controle van kredietwaardigheid en scoring

Indien wij een prestatie vooraf leveren, bijvoorbeeld bij een aankoop op factuur, dan winnen wij voor het behartigen van onze gerechtvaardigde belangen eventueel bij Creditreform, Hellersberstraße 12, 41460 Neuss, Duitsland inlichtingen in met betrekking tot de kredietwaardigheid op basis van een mathematisch-statistisch model. Hiervoor geven wij de persoonsgegevens die nodig zijn voor een controle van de kredietwaardigheid door aan Creditreform en gebruiken wij de verkregen informatie over de statistische waarschijnlijkheid van een wanbetaling voor een weloverwogen beslissing over de aan te bieden betalingsoptie. De inlichtingen met betrekking tot de kredietwaardigheid kunnen waarschijnlijkheidswaarden (score-waarden) bevatten, die op basis van een wetenschappelijk erkend mathematisch-statistisch model worden berekend en bij de berekening waarvan onder andere adresgegevens worden gebruikt. Er wordt overeenkomstig de wettelijke bepalingen rekening gehouden met uw te beschermen belangen. Tegen deze controle kunt u met geldigheid voor de toekomst op ieder ogenblik bezwaar maken. Dit kan tot gevolg hebben dat wij u bepaalde betalingsopties niet meer kunnen aanbieden.

Opslag en toegankelijkheid van de tekst van het contract

Wij slaan de tekst van het contract op en sturen de bestelgegevens en onze algemene handelsvoorwaarden per e-mail naar u door. De algemene handelsvoorwaarden kunt u op ieder ogenblik ook hier inkijken. Uw bestelgegevens zijn om veiligheidsredenen niet meer via het internet toegankelijk. Volgens de Duitse wet inzake gegevensbescherming (Bundesdatenschutzgesetz) hebt u recht op gratis informatie over uw opgeslagen gegevens en hebt u eventueel ook recht op rechtzetting, blokkering of verwijdering van deze gegevens.

Bij vragen over het verzamelen, verwerken of gebruiken van uw persoonsgegevens en bij informatie, rechtzetting, blokkering of verwijdering van gegevens dient u schriftelijk contact op te nemen met:

Mey Handels GmbH
Auf Steingen 6
72459 Albstadt

Klantenservice: +49 (0) 89 / 143 67 152 160
Fax: +49 (0) 89 / 143 67 152 600
E-Mail: service@mey.com

Alle artikelen
beschikbaar

Of u nu warm loopt voor de laatste trends, voor basics of voor chique bodywear – Mey heeft alle artikelen voor u op voorraad.

Koop op
rekening

U betaalt pas wanneer uw bestelling is geleverd en vooral – bevalt!

Betaal gewoon per overboeking – binnen 14 dagen na ontvangst van de goederen.

U hoeft niet bang te zijn voor gegevensmisbruik: het hele bestelproces bij Mey is absoluut veilig – dankzij SSL-codering.

Gratis
verzending vanaf 100€

Gratis verzending vanaf 100 euro. Bij ons moet winkelen leuk zijn. Als kleine blijk van dank doen we u de verzendkosten cadeau bij een bestelling binnen Duitsland vanaf 50 €! Bij een bestelling onder de 50 € bedragen de vaste verzendkosten binnen Duitsland slechts 3,95€.

Buiten Duitsland ontvangt u uw bestelling al vanaf 100 € zonder verzendkosten aan huis.
De vaste verzendkosten voor een goederenwaarde onder de 100 € bedragen 5,95 € in Nederland, België, Luxemburg, Zwitserland, Oostenrijk.
De vaste verzendkosten voor een goederenwaarde onder de 100 € bedragen 7,95 € in  Frankrijk, Ierland, Verenigd Koninkrijk.

Gratis
retouren.

Gebruik gewoon de bijgevoegde retoursticker en geef het pakket in een van de bijna 13.000 postkantoren of 2.500 packstations in Duitsland af.

Wist u dat al?
Om retouren bij een packstation af te kunnen geven, hoeft u geen packstationklant te zijn! U kunt uw pakje 24h per dag afgeven bij een packstation en ontvangt een bonnetje als bewijs van afgifte.

Service Hotline
+49 (0) 89-14367152160

Heeft u vragen of heeft u hulp nodig?
Onze klantenservice staat u uiteraard van ma – vr, in de tijd van 09:30 - 18:00 uur op ons klantenservicenummer

089 143 67 152 160
ter beschikking.
Of stuur ons gewoon een email via

service@mey.com

We zijn u met alle plezier van dienst!