Verantwoordelijk handelen.

Onze duurzaamheidsstrategie is gestoeld op de SDG's van de Verenigde Naties.

Schwäbische Alb in de lente met een alleenstaande, jonge boom op de voorgrond | mey®

Het streven naar topkwaliteit is doorslaggevend voor elke processtapbij mey.

Dat geldt niet alleen voor de kwaliteit van de producten, maar ook voor de productieomstandigheden.
Om dat te garanderen, hanteren we voor de sector ongewoon hoge normen en
dragen we onze sociale verantwoordelijkheid voor onze medewerk(st)ers. We produceren
hoofdzakelijk in eigen fabrieken in Europa. Korte afstanden beschermen het milieu en zorgen
voor goede banen.

We zijn een familiebedrijf en vormen allemaal een deel daarvan. We staan op gelijke voet met
elkaar, behandelen elkaar respectvol en zijn erkentelijk voor de waardevolle bijdrage van elk
individu. We gaan open, eerlijk en soms ook emotioneel met elkaar om. Constructieve kritiek
is een uitdrukking van onze passie voor een goed product. Onze bijdrage aan een duurzame
maatschappij bepalen we aan de hand van de vijf standpunten op de volgende pagina’s.

1. Productverantwoordelijkheid

Wie onze producten koopt, draagt deze dagelijks op zijn huid en maakt zo een statement voor duurzaamheid en kwaliteit. Daarom worden voor alle materialen die in onze producten gebruikt worden, strenge kwaliteitscontroles uitgevoerd. Sinds januari 2021 wordt al ons materiaal ook door externe instellingen gecertificeerd. Ons engagement voor milieu en maatschappij beklemtonen we vol trots met onafhankelijke testen door GOTS, STeP by OEKO-TEX® en FSC®. Dat creëert transparantie bij de verkoop van lingerie.

2. Milieu

Als familiebedrijf in de Schwäbische Alb ligt de natuur ons erg nauw aan het hart. Bij ons niet alleen woorden, maar ook daden! Het bewijs: regelmatig stellen we een CO₂-voetafdruk op voor onze vestigingen in Duitsland, Portugal en Hongarije. We steunen milieuprojecten en het regionale project ‘positerra’ voor regeneratieve landbouw.

3. Supply Chain

Een goede samenwerking met onze toeleveranciers is onontbeerlijk voor ons succes. We verbeteren continu het management van onze leveringsketen en staan in nauw contact met onze partners. Dat omvat wederzijds begrip voor onze overwegend Europese partners, maar ook regelmatige controles. Als gevolg van de nog steeds voortdurende coronapandemie is het contact, dat ook gekenmerkt werd door bezoeken ter plaatse, veranderd. Tijdens regelmatige videocalls houden we onze normen
hoog en garanderen we bovendien certificeringen door externe dienstverleners.

4. Medewerk(st)ers

Naast onze producten promoten we ook een duurzame levensstijl, waarbij het thema duurzaamheid in al onze vestigingen alomtegenwoordig is. Een aanbod met sport, gezondheid en opleidingen, zoals in de mey Academy, spoort onze medewerk(st)ers aan om vandaag al aandacht te schenken aan thema’s van morgen.

5. Maatschappij en sociale inzet

In de ondernemingscultuur bij mey is sociaal engagement stevig verankerd. Daarom ondersteunen we actief projecten waar we volledig achter staan. Vooral langdurige samenwerkingen vinden we cruciaal. Zo kunnen we naast onze eigenlijke activiteiten ook een waardevolle bijdrage leveren aan de maatschappij en duurzaam streven naar meer sociale rechtvaardigheid.
Alle 17 symbolen van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de VN met nummer, afbeelding en Duitse tekst | mey®

Wij nemen de verantwoordelijkheid op ons. Since 1928.

De Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (Sustainable Development Goals, SDG) van de VN omvatten 17 doelstellingen, die voor het behoud van een duurzame ontwikkeling op economisch, ecologisch en sociaal niveau zorgen.Deze werden goedgekeurd in de Agenda 2030 op de VN-top in 2015. De belangrijkste boodschap met als onderliggende principes zijn de vijf P’s: People, Planet, Prosperity, Peace, Partnership (VN, 2019).


Duurzaamheid als een pijler, waardoor het success van onze onderneming gegarandeerd ist.

Bij mey beschouwen we duurzaamheid als een pijler, waardoor het succes van onze onderneming ook op lange termijn gegarandeerd is. Door onze normen, productieprocessen en doelstellingen continu te verbeteren, kunnen we ook in de toekomst duurzame en hoogwaardige producten maken, minder energie en grondstoffen verbruiken en zo ons steentje bijdragen.

Symbol SDG Nr 7 betaalbare en duurzame energie | mey®

Verzeker toegang tot betaalbare, betrouwbare, duurzame en moderne energie voor iedereen

Symbol SDG Nr 8 waardig werk en economische groei | mey®

Bevorder duurzame economische groei, vollendige en productieve tewerkstelling en waardig werk voor iedereen

Symbol SDG Nr 12 verantwoorde consumptie en productie | mey®

Verzeker duurzame consumptiepatronen

Symbol SDG Nr 15 leven op het land | mey®

Bescherm, herstel en bevorder het duurzaam gebruik van ecosystemen


Onze doelstellingen

Onze duurzaamheidsstrategie berust op de DOD’s van de Verenigde Naties met speciale aandacht voor de doelstellingen 7, 8, 12 en 15. Met het oog daarop heeft mey de volgende doelstellingen uitgewerkt.

1.

Intensiever onderzoek en ontwikkeling van duurzame productinnovatiesen sterke nadruk op circulaire economie tegen eind 2022

  • Ontwikkeling van circulaire producten tegen voorjaar/zomer 2023
  • Aanstelling van een bijzonder gevolmachtigde voor de circulaire doelstellingen
  • Uitbouw van een samenwerkingsnetwerk voor hergebruik van stofresten uit eigen productie
breimachine | mey®
15% minder CO2-uitstoot in de drie productievestigingen| mey®

2.

15% minder CO2-uitstoot in de drie productievestigingen van meytegen einde 2025 en jaarlijks een compensatie van 20% van deCO2-uitstoot (referentiejaar 2019)

  • Uitwerking van maatregelen tegen juli 2022 om CO2-uitstoot te vermijden, verminderen en compenseren
  • Installatie van zonnepanelen in de drie vestigingen van mey
  • Duurzaamheid integreren in de reisrichtlijnen van mey tegen einde 2022
  • Meer elektrische auto’s in het wagenpark en minstens vier elektrische laadpalen tegen einde 2022

3.

Meer transparantie in de leveringsketen tegen einde 2022

  • STeP-certificering van de drie vestigingen van mey tegen einde 2021
  • Implementatie van de Sustainable Sourcing Standards voor alle loonbedrijven en HAWA-partners vanaf september 2021
  • Betere transparantie in de leveringsketen voor inkoop: het is de bedoeling om tegen eind 2022 alle leveranciers van ‘rang 1’ en ‘rang 2’, en tegen eind 2025 alle leveranciers van ‘rang 3’ te kennen
meer transparantie in de leveringsketen| mey®

4.

Alle materialen bij mey zijn gecertificeerd.

Hiermee wordt STANDART 100 by OEKO-TEX®, STeP by OEKO-TEX® of
GOTS bedoeld.

 

Update:

Het hele materiaalvolume bij mey is sinds januari 2021 gecertificeerd met STANDARD 100 by OEKO-TEX®.

Naast de bestaande certificeringen zijn er in 2020 twee nieuwe bijgekomen: de FSC®-certificering en de ‘Grüner Knopf’ voor de serie Superfine Organic en de serie RE:THINK. Sinds februari 2021 hebben alle garens op basis van hout een FSC®-certificaat.

Mannelijk model voor rode achtergrond draagt het sweatshirt uit de serie Klamila in gemêleerd grijs en de short uit de serie RE:THINK met citaat in de kleur wit | mey®

5.

86% van onze leveranciers is gevestigd in Europa, 8% in Azië, 5% in Turkije en 1% in Zuid-amerika.

Onze leveranciers delen onze opvatting inzake sociale, ecologische en economische waarden. Daarbij zorgen we niet alleen voor persoonlijk contact ter plaatse, maar gaat het ook om schriftelijke waarden, zoals de mey Terms (inkoopvoorwaarden), de Code of Conduct (gedragscodex) en wettelijke bepalingen.

In 2019 hebben we onze mey Terms aangepast. Hierdoor kunnen we onze criteria inzake kwaliteit en duurzaamheid zo goed mogelijk naleven. Deze mey Terms omvatten niet alleen technische gegevens en kwaliteitsrichtlijnen, maar ook onze gedragscodex, die veilige werkomstandigheden en milieubescherming stipuleert. Tussen zakenpartners is ook het eerlijk en transparant doorgeven van gegevens van essentieel belang.

De wetgeving en de normen van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) vormen de richtlijnen inzake samenwerking. De leveranciers moeten in het bijzonder de normen van de ILO voor sociaal verantwoordelijk ondernemen naleven en met eventuele toe- en subleveranciers en andere subondernemingen overeenkomsten hieromtrent afsluiten. Al onze ca. 120 leveranciers, partners voor passieve loonveredeling (PLV) en handelswaar moeten de mey Terms naleven en zich ertoe verbinden onze waarden en voorschriften te respecteren.


Update:

De omgang met chemicaliën is essentieel om tijdens de productiefase verbruikers, allebetrokkenen en het milieu te beschermen. In het kader van de STANDARD 100 by OEKO-TEX®-certificering in 2020 werd de mey RSL (Restricted Substance List) vervangen door de eisen van de STANDARD 100 by OEKO-TEX®.

Aangezien heel ons materiaalvolume gecertificeerd is volgens de STANDARD 100 by OEKO-TEX®, wordt aan de eisen van alle leveranciers voldaan. Op die manier kunnen we onze klanten garanderen dat onze producten geen schadelijke stoffen bevatten.

6.

Meer dan 90% van de partners voor passieve loonveredeling (PLV) zijn gevestigd in europa.

mDe drie eigen vestigingen van mey in Duitsland (Albstadt), Portugal (Celorico de Beira) en Hongarije (Veresegyház) bevinden zich in Europa en moeten daardoor al voldoen aan erg strenge voorwaarden inzake sociale en ecologische normen.


Update:

We hebben onze doelstelling herwerkt en daardoor in 2020 de eerste versie van onze basisvereisten opgesteld en uitgevoerd.

Deze leggen de basisvoorwaarden en minimumvereisten vast voor nieuwe en bestaande partnerschappen met mey. Naast FWF en BSCI zijn nog andere certificeringen vermeld, die we als onderneming van onze partners accepteren.

De door mey aanvaarde certificaten werden geselecteerd a.d.h.v. een zorgvuldige analyse en rekening houdend met externe bronnen en de expertise van de vereniging voor duurzaam textiel. Zo kunnen we garanderen dat in heel onze leveringsketen zowel ecologische als sociale normen gerespecteerd worden.


Schwäbische Alb in de lente met een alleenstaande, jonge boom op de voorgrond | mey®

7.

Uitsluitend productverpakkingen en -hangtags met FSC®-certificaat.

Al onze hangtags en de kartonnen dozen voor productverpakkingen hebben een FSC®-certificaat. We gebruiken geen gelamineerd materiaal voor onze verpakkingen om de stabiliteit ervan te verhogen (bijv. aan de randen en tegen scheuren).

We hebben het aantal verpakkingen met een kijkvenster van folie aanzienlijk beperkt. In het algemeen passen we zo weinig mogelijk veredeling toe, zoals een glanzende folie of uv-lak, aangezien dat het milieu belast en recycling moeilijker maakt.

 

Update:

Bij het nieuwe verpakkingsdesign zal de FSC®-certificering vanaf mei 2021 zichtbaar
zijn op onze verpakkingen en hangtags.


8.

30% minder gebruik van (niet recycleerbare) folie.

Al in 2019 reduceerden we de µ-dikte van de folies, die we gebruiken om de producten uit hangerrecycling te beschermen tegen vuil. Dat zorgde voor een besparing van 21% foliemateriaal.

Bovendien zijn we voor de beschermende verpakking van onze nachtkleding overgestapt naar een folie uit 100% gerecycled materiaal. Er lopen nog verschillende testen met diverse gerecyclede folies om folie nog meer geleidelijk te vervangen door 100% gerecyclede folies. Tot we hopelijk folie ooit helemaal achterwege kunnen laten.


Update:

Als bijdrage aan recyclingprocessen wordt het kunststofafval in onze firma voor de verwijdering gescheiden.

Door gebruik te maken van een balenpers voor plastic, konden we bovendien ons afvalmanagement optimaliseren. Door minder ritten uit te voeren en door recycling met aandacht voor de grondstoffen verbeteren we onze ecologische voetafdruk.


9.

5% minder energieverbruik in onze drie eigen vestigingen.

In onze hoofdzetel in het Duitse Albstadt gebruiken we al sinds 2018 100% ecologische stroom (waterkracht uit Scandinavië).

Daarnaast werden alle raamfronten vervangen door nieuwe isolerende glasramen, werd het dak opnieuw geïsoleerd en werd de productiehal volledig ingericht met ledverlichting.

Ook onze elektrische laadpaal aan de Outlet wordt volledig gevoed door groene stroom.

 

Update:

In onze eigen vestigingen werd het energieverbruik met 5% verminderd. Voor verwarmingsenergie troffen we maatregelen, waardoor het verbruik zelfs meer dan 5% daalde.

bord en laadstation voor elektrische auto's voor het headquarter van mey in Albstadt, Duitsland | mey®
Moderne breimachine in de weverij in Albstadt, Duitsland | mey®

10.

CO₂-voetafdruk opstellen voor onze drie eigen vestigingen.

Om CO₂-uitstoot te verminderen, werken we in drie stappen:


1. Analyse van de CO₂-uitstoot

Voor onze eigen vestigingen wordt de CO₂-uitstoot met een CO₂-voetafdruk berekend. Deze inzichten benutten we vervolgens om processen onder de loep te nemen en te optimaliseren.


2. Verminderen en veranderen

Op basis van de analyse werken we concrete maatregelen uit om de CO₂-uitstoot meteen en duurzaam te verminderen.


3. Compensatie

Om de resterende uitstoot te compenseren, nemen we deel aan compensatieprojecten. 


11.

Labelingconcept aanmaken en introduceren.

We hebben interne richtlijnen opgesteld voor de controle en sourcing van materialen. Aan de basis ligt het gebruik van certificeringen.


Update:

Voor onze eigen producten heeft mey een roadmap uitgewerkt. In 2020 introduceerden we zowel ‘Grüner Knopf’, FSC® als Standard 100 by OEKO-TEX®. Momenteel werken we aan een volgende certificering.

12.

Het bewustzijn van onze medewerkers versterken en hen integreren in het duurzaamheidsconcept van mey.

In januari 2020 verwelkomden we bij mey een nieuwe collega, die zich 100% wijdt aan duurzaamheid bij mey. In onze vestiging in het Duitse Albstadt bieden we al diverse projecten om medewerk(st)ers ertoe aan te zetten duurzamer en bewuster om te gaan met thema’s als gezondheid, consumptie en beweging.

Er zijn waterstations voor de drinkflessen van onze medewerk(st)ers, de koffiemachines worden gebruikt met keramische koppen in plaats van plastic bekertjes en in ons bedrijfsrestaurant is het gebruik van Eco-Takeouts™ sinds januari 2020 verplicht voor meeneemmaaltijden. Dat is een statiegeldsysteem voor het terugbrengen van herbruikbaar vaatwerk.

mey biedt bovendien diverse sportprogramma’s aan: kickboksen, aquagym of yoga en de mogelijkheid om buiten de werkuren het zwembad van de firma en de sauna te gebruiken.

Door team challenges stimuleren we onze medewerk(st)ers om een deelautosysteem te gebruiken, de fiets te nemen of over te schakelen op openbaar vervoer. Zakenreizen worden zoveel mogelijk met de trein ondernomen.

 

Update:

Onze medewerk(st)ers krijgen via ons intranet regelmatig informatie over belangrijke thema’s inzake duurzaamheid. Tijdens bijscholingen en webinars worden bovendien winkelmanagers betrokken bij ons duurzaamheidsconcept.

Door diverse interne projecten, zoals deelname aan duurzaamheidsdagen van de deelstaat Baden-Württemberg, willen we actief het bewustzijn bevorderen.


mey CSR Report 2020

U kunt al onze actiedoelen ook vinden in ons CSR Report 2020 als PDF-bestand

mey Code of Conduct

The behavior and requirements are defined in our Code of Conduct.