mey beschermt actief het klimaat door humusvorming.

We nemen deel aan het regionale klimaat- en milieubeschermingsproject 'Emissies ter plaatse compenseren door humusvorming'

Lichtbruine koeien rennen op de Positerra-weide | mey®

Een efficiënte methode om CO₂ op te nemen

Positerra is een platform voor bedrijven en landbouwers. Hier is het voor de bedrijven mogelijk om landbouwers te ondersteunen bij de overschakeling naar regeneratieve landbouw door een Positerra-peterschap voor hun rekening te nemen. Door een klimaatpeterschap bij Positerra willen we een groot deel van de geproduceerde emissies bij mey regionaal compenseren door zelf humus te maken.

Gebouwen met silo's voor de humusvorming in het Positerra-project | mey®

Hoe de compensatie voor CO₂ werkt:

Landbouwer Manfred Kränzler, die werkt op het Schönberghof in Isingen, is overgeschakeld naar regeneratieve landbouw van zijn land door middel van aangepast grondgebruik en humusopbouwende landbouwmethoden.

Bij de regeneratieve landbouw ontstaat er in vergelijking met conventionele methodes aanzienlijk meer humus in de bodem. Deze bevordert de plantengroei en de wateropslagcapaciteit van de bodem, beschermt tegen extreme weersomstandigheden en neemt op lange termijn meer CO₂ op. Op die manier wordt de CO₂ permanent in de bodem opgeslagen als organische koolstof en wordt tegelijkertijd de vruchtbaarheid van de bodem bevorderd.

Het doel van het project is om de landbouw te versterken en op lange termijn weer een gezonde basis te creëren. Bedrijven en landbouwers dragen samen zo hun steentje bij aan een klimaatvriendelijke en leefbare toekomst. "Wij hebben mey leren kennen als een bedrijf dat zeer geïnteresseerd is in duurzaamheid en klimaatbescherming in combinatie met regionaliteit. We zijn verheugd dat zij zich als pionier inzetten voor regeneratieve landbouw ter plaatse om een bijdrage te leveren zodat bodem en klimaat verbeteren", zegt Tom Weseloh, directeur van Positerra.

Twee zaailingen in de hand gehouden, je ziet de grotere zaailing met meer grond aan de wortels in vergelijking | mey®

mey-medewerker te gast op het Schönberghof

Samen met onze medewerkers hebben we op het Schönberghof zelf met onze eigen ogen kunnen zien hoe humusvorming, regeneratieve landbouw en klimaatbescherming met elkaar samenhangen.

Florian Mey und Manfred Kränzler aus Rosenfeld vor einer landwirtschaftlichen Maschine | mey®

"Als het om CO₂-uitstoot gaat, is het onze prioriteit om maatregelen te nemen om emissies te vermijden en te verminderen. Een CO₂-compensatie mag nooit de eerste keuze zijn. Toch hebben we bewust gekozen voor dit project met landbouwer Manfred Kränzler en Positerra."

 

Florian Mey, directeur mey, samen met landbouwer Manfred Kränzler