Laden...
Deelnamevoorwaarden voor het mey® kansspel

Deelnamevoorwaarden

De wedstrijd wordt georganiseerd door Mey Handels GmbH, Auf Steingen 6, 72459 Albstadt. Deelname staat open voor personen die in Duitsland, Oostenrijk, Nederland of Zwitserland wonen en op het moment van deelname ten minste 18 jaar oud zijn. Werknemers van het mey-concern en de daarmee verbonden ondernemingen zijn uitgesloten. Door de voorwaarden voor deelname te bevestigen, stemt u ermee in dat wij uw persoonsgegevens gebruiken voor de verwerking van de gegevens van de prijstrekking.

Deelname is alleen geldig gedurende de aangegeven periode 07.03.2022 - 27.03.2022 23:59 uur. De prijs zal na afloop van de aangegeven datum door loting onder alle deelnemers worden verdeeld. De prijs is een van de vijf waardebonnen van 250 euro voor de online shop mey (www.mey.com). De vouchers kunnen alleen worden ingewisseld in de mey online shop (www.mey.com). De prijzen worden niet in contanten uitbetaald en kunnen niet worden geruild. De prijzen zijn niet overdraagbaar of inwisselbaar door de winnaar.

De formaliteiten voor de overhandiging van de prijs zullen met de winnaar worden verduidelijkt. Voor zover wettelijk toegestaan is de organisator niet aansprakelijk voor eventuele gebreken aan de prijs en wordt hij ontheven van alle verplichtingen bij de levering van de prijs.

Deelname vindt plaats via de mey homepage www.mey.com/nl/deelnameformulier


Gegevensbescherming

Voor zover in het kader van de prijsvraag persoonsgegevens van deelnemers worden verzameld, verwerkt en gebruikt, worden deze gegevens door Mey Handels GmbH uitsluitend verzameld, verwerkt en gebruikt voor de uitvoering van de prijsvraag en na afloop van de prijsvraag gewist.

Andere

Mey GmbH & Co. KG behoudt zich het recht voor om de wedstrijd op elk moment zonder opgaaf van redenen te annuleren of te beëindigen. De rechtsgang is uitgesloten. Uitsluitend het recht van de Bondsrepubliek Duitsland is van toepassing. Indien een van deze deelnemingsvoorwaarden ongeldig is of wordt, tast dit de geldigheid van de overige deelnemingsvoorwaarden niet aan. Deze deelnemingsvoorwaarden kunnen door Mey Handels GmbH te allen tijde zonder afzonderlijke kennisgeving worden gewijzigd.

Inloggen

Nieuwe klant

Uw voordelen in een overzicht

  • Met klantenaccount gratis verzending voor bestellingen boven € 50
  • Overzicht van al uw bestellingen
  • Sneller bestelproces van uw volgende aankopen
  • Beheer uw verzend- en factuuradressen
Menu