Privacyverklaring

Wij, de mey GmbH & Co. KG en de met haar verbonden ondernemingen mey Handels GmbH en mey Austria GmbH (hierna te noemen: mey), zijn blij met uw belangstelling voor onze internetpresentatie www.mey.com (hierna te noemen: internetpresentatie) en nemen de eisen die worden gesteld aan de bescherming en veiligheid van uw persoonsgegevens zeer serieus.

Het verzamelen en gebruiken van uw persoonsgegevens vindt plaats met strikte inachtneming van de geldende voorschriften inzake gegevensbescherming, met name van de voorschriften van de Duitse Wet ter bescherming van persoonsgegevens tegen misbruik (BDSG) en van de Duitse telemediawet (TMG). mey waarborgt dat uw privésfeer bij het gebruik van onze internetpresentatie beschermd is en dat ingevoerde gegevens altijd vertrouwelijk worden behandeld. mey hecht bovendien veel waarde aan transparantie en begrijpelijkheid van de gegevensverwerkingsprocessen. Daarom willen wij aan de hand van de volgende privacyverklaring toelichten in welke omvang en met welk doel wij bij een bezoek aan onze internetpresentatie persoonsgegevens verzamelen, verwerken en opslaan. Dienstaanbieder vlg. § 13 TMG en verantwoordelijke instantie vlg. § 3 lid 7 BDSG is de mey Handels GmbH, Auf Steingen 6, 72459 Albstadt, Duitsland.

 

De toezichthouder voor gegevensbescherming:

Indien u vragen hebt met betrekking tot gegevensbescherming of meer informatie wilt hebben, kunt u zich richten aan onze toezichthouder voor gegevensbescherming:

mey GmbH & Co. KG
Toezichthouder voor gegevensbescherming
Auf Steingen 6
72459 Albstadt
datenschutz@mey.com

1. Persoonsgegevens

Persoonsgegevens bestaan uit alle informatie die aan een persoon kan worden toegeschreven. Daartoe behoren bijvoorbeeld naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, bestelde artikelen, betaalwijzen en andere evt. voor de afhandeling van de transactie benodigde persoonlijke gegevens.

2. Verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens

In het kader van onze internetpresentatie kunt u informatie inwinnen over onze nieuwe producten en prachtige aanbiedingen en artikelen direct via onze onlineshop bestellen.

Wij verzamelen, verwerken en gebruiken uw persoonsgegevens in het kader van onze internetpresentatie alleen wanneer u ons daarvoor toestemming hebt gegeven of een rechtsvoorschrift dit toestaat. De opslag van gegevens en van logfiles gebeurt op basis van art. 6 alinea 1 (f) AVG (Algemene verordening gegevensbescherming). Uw gegevens zullen in het bijzonder niet naar derden worden verzonden zonder desbetreffende juridische basis. Wij verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens met name in het kader van de gebruikmaking van onze internetpresentatie in de volgende omvang en voor de onderstaande doeleinden:

 

a) Bezoek aan onze internetpresentatie

Bij de uitsluitend informatieve gebruikmaking van onze internetpresentatie, d.w.z. wanneer u zich niet voor de gebruikmaking van de internetpresentatie registreert, aanmeldt of ons op enige andere wijze informatie doet toekomen, verzamelen wij geen persoonsgegevens, met uitzondering van de gegevens die uw browser verzendt om uw bezoek aan de internetpresentatie mogelijk te maken. Dit zijn: IP-adres, datum en tijd van de aanvraag, tijdzoneverschil t.o.v. Greenwich Mean Time (GMT), inhoud van de aanvraag (concrete pagina), toegangsstatus /HTTP-statuscode, de telkens verzonden hoeveelheid gegevens, website vanwaar de aanvraag komt, browser, besturingssysteem en diens gebruikersinterface, taal en versie van de browsersoftware.

Behalve het puur informatieve gebruik van onze internetpresentatie bieden wij extra diensten aan, waarvan u bij interesse gebruik kunt maken. Daarvoor moet u in de regel meer persoonsgegevens opgeven, die wij gebruiken om de desbetreffende dienst te kunnen leveren. Wanneer extra vrijwillige gegevens mogelijk zijn, zijn deze dienovereenkomstig gemarkeerd.

 

b) Gebruikmaking van onze onlineshop

U kunt zich bij onze onlineshop aanmelden en geselecteerde artikelen daar direct bestellen. Wanneer u bij ons een bestelling wilt opgeven, moet u eerst uw gegevens als aanspreekvorm, naam, e-mailadres, geboortedatum en adres op het bestelscherm invoeren en de verzend- en betaalwijze selecteren. Verder kunt u voor toekomstige aankopen een klantenaccount aanmaken, door op het bestelscherm "Klantenaccount aanmaken en gegevens opslaan" te selecteren en een door u gekozen wachtwoord in te voeren. Wanneer u al klant bij ons bent, kunt u zich heel eenvoudig aanmelden met uw e-mailadres en uw persoonlijke wachtwoord. Wanneer u een bestelling in onze onlineshop opgeeft, slaan wij uw gegevens op die noodzakelijk zijn om de overeenkomst uit te voeren, inclusief gegevens over de betaalwijze. Verder slaan wij de door u vrijwillig vermelde gegevens op.

Wij geven uw gegevens in het kader van het wettelijk toelaatbare door aan onze partnerondernemingen die ons bij het nakomen van de overeenkomst volgens de voorschriften ondersteunen. Deze ondernemingen zijn er van hun kant toe verplicht de geldende voorschriften voor privacybescherming in acht te nemen, met name mogen deze ondernemingen de gegevens uitsluitend verwerken voor het vervullen van hun taken in onze opdracht en alleen volgens onze instructies. De gegevensverwerking in verband met het bestelproces heeft plaats op basis van art. 6 alinea 1 (b) AVG.

U kunt uw inloggegevens en uw klantgegevens in het voor u toegankelijke klantgedeelte van de onlineshop te allen tijde wijzigen en daar uw persoonlijke gegevens beheren.

Voor zover wij uw gegevens voor marketingdoeleinden gebruiken, zie onder "Gebruik voor marketingdoeleinden".

 

c) Gebruik van cookies

Om onze internetpresentatie gebruiksvriendelijk vorm te geven en optimaal op de behoeften van de gebruikers af te stemmen, maakt mey in sommige gedeelten gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die ofwel tijdelijk ("session cookie") of blijvend ("sessieoverkoepelend cookie") lokaal op de vaste schijf van uw computer worden opgeslagen om later te kunnen worden opgeroepen.

Cookies worden alleen gebruikt en geanalyseerd voor een statistische analyse en om onze internetpresentatie te kunnen optimaliseren en op de behoefte afgestemd vorm te geven. Wij maken met voorrang gebruik van session cookies, die na het afsluiten van de internetbrowser weer van uw vaste schijf worden verwijderd. Session cookies worden bijvoorbeeld toegepast voor inlogauthenticatie en voor een gebruiksvriendelijke vormgeving van onze internetpresentatie. Wij maken gebruik van sessieoverkoepelende cookies om eenmaal uitgevoerde gebruikersinstellingen op te slaan en daarmee het gebruik van bepaalde services, ook voor de toekomst, gemakkelijker voor u te maken. De verwerking van persoonsgegevens bij gebruik van cookies gebeurt op basis van art. 6 alinea 1 (f) AVG.

Natuurlijk kunt u ook zonder het gebruik van cookies van onze internetpresentatie gebruikmaken. U kunt uw internetbrowser zelf zo instellen dat deze geen cookies accepteert of u een melding stuurt zodra cookies worden gebruikt. De werkwijze om cookies te deactiveren kunt u in de regel vinden via de "Help"-functie van uw internetbrowser. Wij maken u er echter wel op attent dat de functionaliteiten van onze internetpresentatie in dat geval evt. maar beperkt ter beschikking staan.

 

d) Gegevens doorgeven aan derden

Wanneer dit voor het leveren van de verschillende, in het kader van de internetpresentatie aangeboden diensten noodzakelijk is, verzenden wij uw persoonsgegevens in overeenstemming met de geldende rechtsvoorschriften ook naar derden, bijv. in het kader van het nakomen van de prestaties uit de overeenkomst.

mey maakt bovendien gebruik van externe dienstverleners die bijv. in opdracht van ons gegevens verwerken. Deze worden zorgvuldig door ons geselecteerd en krijgen schriftelijk opdracht. Zij zijn gebonden aan onze instructies en worden regelmatig door ons gecontroleerd.

 

e) Contactverzoeken

Wanneer u vragen heeft over onze internetpresentatie, de door ons aangeboden artikelen of diensten of op andere wijze met ons in contact wilt treden, vindt u hiervoor o.a. het contactformulier op onze internetpresentatie. Maar u kunt zich ook direct via de onderstaande contactgegevens tot ons wenden. Om uw contactverzoeken adequaat in behandeling te kunnen nemen, verzamelen, verwerken en gebruiken wij hiervoor de door u meegedeelde persoonlijke gegevens, zoals aanspreekvorm, naam, e-mailadres en evt. andere vrijwillig meegedeelde gegevens.

Bovendien worden bij verzending van het bericht de volgende gegevens opgeslagen:

 • IP-adres van de gebruiker
 • datum en tijd van de registratie.

 

f) Abonneren op onze nieuwsbrief

U kunt zich via onze internetpresentatie registreren voor de toezending van onze nieuwsbrief, waarmee wij u informeren over fantastische acties, exclusieve prijsvoordelen of de nieuwste collecties van mey. Voor de aanmelding voor onze nieuwsbrief maken wij gebruik van de zogenaamde double-opt-in-procedure. Nadat u uw achternaam en uw e-mailadres op het daarvoor bestemde formulier heeft vermeld, sturen wij een bevestigingsmail naar dit e-mailadres met een bevestigingslink die u kunt aanklikken. In deze bevestigingsmail verzoeken wij u door het aanklikken van de bevestigingslink om bevestiging dat u de nieuwsbrief wilt ontvangen. Pas nadat de link is bevestigd zullen wij uw e-mailadres in de verzendlijst van de nieuwsbrief opnemen. Uw e-mailadres wordt net zolang opgeslagen, totdat u zich voor toezending van de nieuwsbrief afmeldt. Het opslaan is alleen bedoeld om u de nieuwsbrief te kunnen toesturen. Juridische basis voor de verwerking van persoonsgegevens na aanmelding voor de nieuwsbrief is art. 6 alinea 1 (a) AVG.

Om de nieuwsbrief te kunnen toesturen is vermelding van het e-mailadres, de achternaam en van de aanspreekvorm verplicht. De achternaam en de aanspreekvorm worden gebruikt voor de personalisering van de nieuwsbrief.

Uw toestemming voor het toesturen van de nieuwsbrief is vrijwillig en kan te allen tijde met uitwerking voor de toekomst worden herroepen. Aan het einde van elke nieuwsbrief en op onze internetpresentatie onder de rubriek "Nieuwsbrief" staat een link waarmee u zich op elk moment voor de nieuwsbrief kunt afmelden.

 

g) Gebruik voor marketingdoeleinden

mey verwerkt en gebruikt de van u verzamelde persoonsgegevens voor reclame- of marktonderzoeksdoeleinden en opiniepeilingen uitsluitend binnen het wettelijk toegestane kader.

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking en gebruikmaking van uw persoonsgegevens voor reclame- of marktonderzoeksdoeleinden en opiniepeilingen.

Wendt u zich in dat geval via de onderstaande contactgegevens of door middel van een bericht via het contactformulier op de internetpresentatie tot ons.

Wanneer wij in verband met de verkoop van een artikel in het bezit zijn van uw e-mailadres, kunnen wij u over eigen soortelijke artikelen per e-mail informeren, wanneer u geen bezwaar hebt gemaakt tegen de gebruikmaking van uw e-mailadres. Dit bezwaar kunt u te allen tijde met uitwerking voor de toekomst via de onderstaande contactgegevens of door middel van een bericht via het contactformulier op de internetpresentatie aan ons richten, zonder dat hiervoor andere dan de verzendingskosten volgens de basistarieven ontstaan.

 

h) Kredietwaardigheidscontrole en scoring

Wanneer wij leveren zonder dat er is betaald, bijv. bij kopen op rekening, winnen wij, om onze gerechtvaardige belangen te behartigen, indien nodig informatie in over de kredietwaardigheid op basis van wiskundig-statistische procedures bij de firma Creditreform Boniversum GmbH, Hellersberstrasse 11, 41460 Neuss, Duitsland. Hiervoor verzenden wij de persoonsgegevens die nodig zijn voor een kredietwaardigheidscontrole naar Creditreform en gebruiken de ontvangen informatie over de statistische waarschijnlijkheid van een wanbetaling om een afgewogen beslissing te nemen over de verleende betalingsoptie. De kredietwaardigheidsinformatie kan waarschijnlijkheidswaarden (scorewaarden) bevatten, die op basis van wetenschappelijk erkende wiskundig-statistische procedures worden berekend en waarbij in de berekening onder andere adresgegevens worden opgenomen. Er wordt conform de wettelijke bepalingen rekening gehouden met uw beschermingswaardige belangen. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen deze controle met uitwerking voor de toekomst.

Wendt u zich in dat geval via de onderstaande contactgegevens of door middel van een bericht via het contactformulier op de internetpresentatie tot ons. Dit kan tot gevolg hebben, dat wij u bepaalde betalingsopties niet meer kunnen aanbieden.

3. Gebruik van Google Analytics

Wij maken gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. ("Google"). Google Analytics gebruikt zogenaamde "cookies", tekstbestandjes die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van het gebruik van de website door u mogelijk maken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze internetpresentatie wordt in de regel naar een server van Google in de Verenigde Staten verzonden en daar opgeslagen. Wij maken u erop attent dat Google Analytics op onze internetpresentatie werd uitgebreid met de code "anonymizeIp", om een geanonimiseerde registratie van IP-adressen (het zogenoemde IP Masking) te waarborgen. De IP-anonimisering is op deze website geactiveerd. Daarmee wordt uw IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van de Europese Economische Ruimte vóór verzending ingekort. Alleen in speciale gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de Verenigde Staten verzonden en daar ingekort.

Google zal deze informatie in onze opdracht gebruiken om uw gebruik van de internetpresentatie te analyseren, om rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen om andere, met het gebruik van de website en internet verbonden diensten aan mey te leveren. Het in het kader van Google Analytics door uw browser verzonden IP-adres wordt niet aan andere gegevens van Google gekoppeld.

U kunt het opslaan van cookies weigeren door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen. We wijzen u er echter op, dat u in dat geval mogelijk niet volledig gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van deze website. Daarnaast kunt u voorkomen dat de gegevens over uw gebruik van de website door cookies worden verzameld (incl. uw IP-adres) of dat deze gegevens door Google worden verwerkt, door de onder de volgende link (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl) beschikbare browserplug-in te downloaden en te installeren.

4. Gebruik van affiliateprogramma’s

De verwerkingsverantwoordelijke heeft op deze website componenten van Awin geïntegreerd. Awin is een Duits affiliatenetwerk, dat affiliatemarketing aanbiedt. Affiliatemarketing is een bedrijfsvorm dat wordt ondersteund door internet. Deze maakt het commerciële exploitanten van websites, de zogenoemde merchants of advertisern, mogelijk om advertenties die via klick- of sale-provisies worden vergoed, op websites van derden, dus bij verkooppartners, die ook affiliates of publisher worden genoemd, weer te geven. De merchant stelt via het affiliatenetwerk een reclamemiddel, zoals een reclamebanner of een ander geschikt middel ter beschikking voor onlinereclame. Deze worden daarna door een affiliate op de eigen website ingebonden of via andere kanalen, zoals bijv. keyword-advertising of e-mailmarketing gepromoot.

De exploitant van Awin is Awin AG, Eichhornstrasse 3, 10785 Berlin, Duitsland.

Awin plaatst een cookie op het informatietechnologische systeem van de betrokkene. Wat cookies zijn, is hierboven al uitgelegd. De tracking-cookie van Awin slaat geen persoonsgegevens op. Alleen het identificatienummer van de affiliate, de partner dus die potentiële klanten doorstuurt naar de adverteerder, en het volgnummer van de bezoeker van een website en het aangeklikte reclamemiddel worden opgeslagen. Doel van het opslaan van deze gegevens is de afwikkeling van de provisiebetalingen tussen een merchant en de affiliate, die via het affiliatenetwerk, Awin dus, worden afgewikkeld.

De betrokkene kan de plaatsing van cookies door onze website, zoals hierboven reeds is beschreven, te allen tijde door middel van de juiste instelling van de gebruikte internetbrowser verhinderen en daarmee de plaatsing van cookies blijvend blokkeren. Een dergelijke instelling van de gebruikte webbrowser verhindert ook dat Awin een cookie op het informatietechnologische systeem van de betrokkene plaatst. Bovendien kunnen door Awin reeds geplaatste cookies te allen tijde via een webbrowser of andere softwareprogramma's worden gewist.

De toepasselijke gegevensbestemmingsregels van Awin kunnen op https://www.awin.com/nl/gdpr worden opgeroepen.

 

Gegevensverwerking door KUPONA GmbH ('KUPONA-verwerking')

KUPONA GmbH, Frankfurter Strasse 8, 36043 Fulda gebruikt Cookie-ID's voor reclamedoeleinden. Samen met KUPONA zijn wij hier verantwoordelijk voor. KUPONA verzamelt van gebruikers die onze website bezoeken, hun bewegingsgegevens en technische parameters. Zo kunnen wij hen op maat gesneden reclamemateriaal aanbieden dat aansluit bij hun interesses. Het is niet mogelijk de identiteit van de gebruiker te herleiden. Gebruikers die pseudonieme KUPONA cookie-ID's dragen, zien niet meer of minder reclameboodschappen op het internet. Alleen is de getoonde reclame relevanter en beter afgestemd op hun interesses. De reclamemogelijkheden van KUPONA zijn belangrijk voor ons om ons eigen aanbod op internet te kunnen promoten.

- Alle gegevens zijn gespeudonimiseerd. Ze zijn niet herkenbaar als persoon.

- De juridische basis voor de gegevensverwerking is een gerechtigd belang

- Er kan te allen tijde bezwaar tegen de verwerking van de gegevens worden gemaakt op de volgende link: https://www.kupona.de/dsgvo/#widerspruch

Welke gegevens worden van mij verzameld en verwerkt?

KUPONA verzamelt bewegingsgegevens op onze websites, zoals product-, merken- of categorie-interesses en technische parameters in de vorm van browserinformatie, beeldschermresolutie, stad, deelstaat, land, IP-adres, referrer, MobileDevice, apparaatklassen, Flash-versie (hierna ook 'verzamelde gegevens' genoemd) en verwerkt deze. KUPONA kent geen namen of adressen of vergelijkbare persoonlijke kenmerken die terug te voeren zijn op de gebruiker. Het is niet mogelijk om achter uw identiteit te komen. KUPONA weet ook of er wel of niet een bestelling of aankoop is gedaan, zonder te weten welke personen het proces hebben doorlopen. KUPONA kan door het meten van verkopen of het oproepen van subpagina's de effectiviteit van reclamecampagnes evalueren. KUPONA let erop alleen die datapunten te verzamelen die nodig zijn om de prestatie uit te kunnen voeren (samenvattend ook 'KUPONA-marketing' genoemd).

 

Gebruik van Ve Interactive

We maken gebruik van de diensten van Interactive DACH GmbH (Französische Strasse 47, 10117 Berlijn; hierna 'Ve' genoemd). Bij de uitvoering van zijn diensten verzamelt Ve persoonsgegevens van eindgebruikers die onze websites bezoeken. Ve gebruikt hierbij cookies en andere vergelijkbare technologieën. Meer informatie over de door Ve gebruikte technologieën zijn te lezen in de cookierichtlijn van Ve en is beschikbaar op (https://www.ve.com/nl/cookiebeleid). Een overzicht van de doelen waarvoor Ve persoonsgegevens verzamelt, is vermeld in de privacyverklaring van Ve (https://www.ve.com/nl/privacybeleid). In het algemeen verzamelt Ve met behulp van cookies informatie over persoonsgegevens van eindgebruikers, vooral contactgegevens en gedragsgegevens. Ve gebruikt deze persoonsgegevens om de persoonlijke voorkeur van de eindgebruikers te kunnen bepalen en het internetbezoek van de eindgebruiker te personaliseren. Bijvoorbeeld door het aanbieden van gepersonaliseerde advertenties bij het bezoek van klantenwebsites. Of door vergelijkbare personalisering van de klantenwebsite aan de eindgebruikers en aanbieden van gepersonaliseerde advertenties bij het bezoek van klantenwebsites of websites van derden. Ve en wij zijn gemeenschappelijke verantwoordelijke bij de verzameling van persoonsgegevens volgens Art. 26 AVG. Details hierover zijn eveneens te lezen in de privacyverklaring van Ve (https://www.ve.com/nl/privacybeleid).

Eindgebruikers kunnen de verwerking van hun persoonlijke gegevens door Ve op meerdere manieren voorkomen of stopzetten. De beschikbare mogelijkheden om de gegevensverwerking te voorkomen of stop te zetten, zijn te lezen in de privacyverklaring van Ve (https://www.ve.com/de/datenschutzerklaerung), en omvatten onder andere het gebruikmaken van de opt-out-knop op https://www.ve.com/nl/privacybeleid#opting-out of het gebruik van het opt-out-mechanisme van de IAB Europe op https://www.youronlinechoices.com/opt-out-interface.

5. Gebruik van Social Plug-Ins

Onze internetpresentatie bevat zogenoemde "social plug-ins" (hierna te noemen: knoppen) van de volgende sociale netwerken:

•           facebook.com, geëxploiteerd door Facebook Ireland Limited Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2 Ierland (‘Facebook’);

•           twitter.com, geëxploiteerd door Twitter Inc., t.a.v. Copyright Agent, 795 Folsom Street, Suite 600, San Francisco, CA 94107, VS (‘Twitter’);

De plug-ins zijn gemarkeerd met een Facebook- of Twitter-logo. Wanneer u een website van onze internetpresentatie oproept die een dergelijke plug-in bevat, wordt door uw browser een directe verbinding met de servers van Facebook en Twitter tot stand gebracht en de knop daarvandaan geladen. Tevens ontvangt het sociale netwerk met het oproepen door u de informatie dat de desbetreffende pagina van onze internetpresentatie werd opgeroepen.

Om ervoor te zorgen dat u zelf kunt beslissen wanneer uw gegevens worden verzameld, bieden wij een uit twee stappen bestaande oplossing aan. Daarom zijn de knoppen bij uw bezoek aan onze internetpresentatie standaard gedeactiveerd, d.w.z. ze zenden zonder uw toedoen geen gegevens naar de desbetreffende sociale netwerken. Voordat u de knoppen kunt gebruiken, moet u deze activeren door erop te klikken. De knop blijft net zolang actief, totdat u deze weer deactiveert of uw cookies wist. Meer informatie over cookies vindt u in onze cookie-aanwijzingen (zie onder "Gebruik van cookies").

Na de activering komt een directe verbinding met de server van het desbetreffende sociale netwerk tot stand. De inhoud van de knop wordt dan door de sociale netwerken direct naar uw browser verzonden en door de browser in de website geïntegreerd. Daarom beslist u met een klik op de knop dat het sociale netwerk gegevens bij u verzamelt. Na activering van een knop kan het desbetreffende sociale netwerk al gegevens verzamelen, onafhankelijk van het feit of u met de knop interageert. Wanneer u op een sociaal netwerk bent ingelogd, kan dit uw bezoek aan deze internetpresentatie, met name uw IP-adres en de URL aan uw gebruikersaccount koppelen. Het bezoek aan andere internetpresentaties van mey kan een sociaal netwerk niet koppelen, voordat u ook daar niet de desbetreffende knop hebt geactiveerd. Wanneer u lid bent van een sociaal netwerk en niet wilt dat dit de bij uw bezoek aan onze internetpresentatie verzamelde gegevens koppelt aan uw opgeslagen lidgegevens, moet u daarom uit het desbetreffende sociale netwerk uitloggen alvorens de knoppen te activeren.

Op de omvang van de gegevens die door de sociale netwerken met uw knoppen worden verzameld, hebben wij geen invloed. Doel en omvang van de gegevensverzameling en verdere verwerking en gebruik van de gegevens door de desbetreffende sociale netwerken evenals uw daarop betrekking hebbende rechten en instellingsmogelijkheden ter bescherming van uw privésfeer, kunt u vinden in de privacyverklaring van de desbetreffende sociale netwerken.

Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy

Twitter: https://twitter.com/privacy?lang=nl

6. Veiligheid

Persoonsgegevens die tussen u en mey worden uitgewisseld, worden verzonden via versleutelde verbindingen die voldoen aan de huidige stand van de techniek. Door middel van TLS (Transport Layer Security) wordt de gegevensoverdracht in het toegangsbeveiligde gedeelte beschermd tegen illegale toegang door derden tot gegevens. U herkent deze versleutelingsmethode aan het sleutelsymbool dat in de onderste menubalk van uw browservenster verschijnt en aan het adres dat begint met "https://www.". Bovendien treffen wij technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om uw door ons beheerde persoonsgegevens te beschermen tegen toevallige of opzettelijke manipulatie, verlies, vernietiging of tegen toegang door onbevoegde personen. mey maakt gebruik van een firewall-systeem om toegang door onbevoegden te verhinderen.

Onze gegevensverwerking en onze veiligheidsmaatregelen worden overeenkomstig de technologische ontwikkelingen aan de actuele omstandigheden en eisen aangepast en voortdurend ontwikkeld. Onze werknemers zijn conform § 5 BDSG (Duitse wet ter bescherming van persoonsgegevens tegen misbruik) verplicht de gegevens geheim te houden.

7. Informatie

Wij geven u graag te allen tijde gratis informatie over de over u opgeslagen gegevens bij mey. Wanneer u wilt dat uw gegevens gecorrigeerd, geblokkeerd of gewist worden, of bij vragen of suggesties betreffende gegevensbescherming en -beveiliging, staan wij graag tot uw beschikking. U kunt ook door u evt. verleende toestemmingen voor een verdergaand gebruik van uw persoonsgegevens  te allen tijde met uitwerking voor de toekomst herroepen.

Wendt u zich in dit geval ofwel per e-mail aan datenschutz@mey.com, via de bovengenoemd contactgegevens of door middel van een bericht via het contactformulier op de internetpresentatie tot ons.

8. Rechten van de betroffen persoon

Verwerkt mey uw persoonsgegevens, dan bent u een betroffen persoon conform art. 4 nr. 1 AVG met de volgende rechten ten overstaan van mey:

 

8.1 Recht op informatie

U kunt van ons conform art. 15 AVG een bevestiging verlangen, of persoonsgegevens die u betreffen, door ons worden verwerkt. Voor zover wij uw persoonsgegevens verwerken, kunt u van ons de volgende informatie verlangen:

 • de verwerkingsdoelen;
 • de categorieën van uw persoonsgegevens die wij verwerken;
 • de ontvangers of de categorieën van ontvangers aan wie wij uw persoonsgegevens hebben meegedeeld of zullen meedelen;
 • (voor zover mogelijk) de geplande duur van opslag van uw persoonsgegevens of, als dat niet mogelijk is, de criteria voor het bepalen van de opslagduur;
 • het bestaan van een recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens die u betreffen, een recht op beperking van de verwerking door ons of een recht op tegenspraak tegen deze verwerking;
 • het bestaan van een recht tot het indienen van een klacht bij een autoriteit voor gegevensbescherming;
 • alle beschikbare informatie over de herkomst van de gegevens, voor zover de persoonsgegevens niet bij u werden ingewonnen;
 • het bestaan van een geautomatiseerde besluitvorming inclusief profiling (art. 22 alinea's 1 en 4 AVG en – ten minste in deze gevallen – bewijskrachtige informatie over de geïnvolveerde logica alsmede de draagwijdte en de nagestreefde effecten van een dergelijke verwerking voor u.

U hebt het recht daarover informatie te verlangen of de persoonsgegevens die u betreffen naar een derde land of een internationale organisatie worden doorgegeven. In dit verband kunt u verlangen, over de geschikte garanties conform art. 46 AVG met betrekking tot de overmaking te worden geïnformeerd.

 

8.2 Recht op correctie

U hebt conform art. 16 AVG het recht van ons de correctie en/of completering van onjuiste persoonsgegevens te verlangen.

 

8.3 Recht op verwijdering

U kunt van ons conform art. 17 AVG verlangen dat uw persoonsgegevens onverwijld worden verwijderd. Wij zijn verplicht uw gegevens onverwijld te verwijderen, voor zover een van de volgende redenen van toepassing is:

 • Uw persoonsgegevens zijn voor de doeleinden waarvoor ze werden verzameld of op enige andere wijze werden verwerkt, niet meer vereist.
 • U herroept uw toestemming waarop wij de verwerking conform art. 6 alinea 1 (a) AVG of art. 9 alinea 2 (a) AVG steunen, en er ontbreekt een andere juridische basis voor de verwerking.
 • U tekent conform art. 21 alinea 1 AVG verzet aan tegen de verwerking en er bestaan geen prioritair gerechtvaardigde redenen voor de verwerking, of u tekent conform art. 21 alinea 2 AVG verzet aan tegen de verwerking.
 • Uw persoonsgegevens werden onrechtmatig verwerkt.
 • De verwijdering van uw persoonsgegevens is voor het vervullen van een wettelijke verplichting volgens het recht van de Unie of het recht van de lidstaten, waaraan wij onderworpen zijn, vereist.
 • Uw persoonsgegevens werden met betrekking tot aangeboden diensten van de informatiemaatschappij conform art. 8 alinea 1 AVG verzameld.

Hebben wij uw persoonsgegevens publiek gemaakt en zijn wij conform art. 17 alinea 1 AVG ertoe verplicht deze te verwijderen, dan treffen wij rekening houdend met de beschikbare technologie en de implementeringskosten passende maatregelen, ook van technische aard. Op die manier willen wij de verantwoordelijken voor de gegevensverwerking die de persoonsgegevens verwerken, erover informeren dat u als betroffen persoon van hun de verwijdering van alle links naar uw persoonsgegevens of van kopieën of replicaties van uw persoonsgegevens hebt verlangd.

Er bestaat geen recht op verwijdering indien de verwerking nodig is

 • o voor het uitoefenen van het recht van vrije meningsuiting en informatie;
 • o voor het vervullen van een wettelijke verplichting waaraan wij onderworpen zijn, of voor het waarnemen van een taak die van openbaar belang is of die in uitoefening van de openbare macht, die ons werd overgedragen, plaats heeft;
 • o om redenen van publiek belang op het gebied van de publieke gezondheid (art. 9 alinea 2 (h) en (i) en art. 9 alinea 3 AVG);
 • o voor in het openbaar belang liggende archiefdoeleinden, wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden of voor statistische doelen conform art. 89 alinea 1 AVG, voor zover het genoemde recht waarschijnlijk de verwezenlijking van de doeleinden van deze verwerking onmogelijk maakt of ernstig belemmert, of
 • o voor het claimen, het uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen.

 

8.4 Recht op beperking van de verwerking

Onder de volgende voorwaarden kunt u conform art. 18 AVG de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens verlangen:

 • wanneer u de juistheid van uw persoonsgegevens voor een duur betwist die ons de mogelijkheid biedt de juistheid ervan te controleren;
 • wanneer de verwerking onrechtmatig is en u de verwijdering van de persoonsgegevens weigert en in de plaats daarvan de beperking van het gebruik van de persoonsgegevens verlangt;
 • wanneer wij uw persoonsgegevens voor het doel van verwerking niet langer nodig hebben, u deze echter voor het claimen, het uitoefenen of verdedigen van wettige aanspraken nodig hebt, of
 • wanneer u verzet tegen de verwerking conform art. 21 alinea 1 AVG hebt aangetekend en nog niet vaststaat, of onze gerechtigde redenen zwaarder wegen dan uw redenen.
 • Wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens werd beperkt, mogen deze gegevens – afgezien van het opslaan ervan – alleen met uw toestemming of voor het claimen, het uitoefenen of verdedigen van wettige aanspraken of ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke persoon of rechtspersoon of om redenen van een belangrijk openbaar belang van de Unie of van een lidstaat worden verwerkt. Indien de verwerking volgens de hiervoor genoemde voorwaarden werd beperkt, wordt u door ons geïnformeerd voordat de beperking wordt opgeheven.

 

8.5 Recht op informatie

Wanneer u het recht op correctie, verwijdering of beperking van de verwerking tegenover ons hebt geclaimd, zijn wij conform art. 19 AVG verplicht, alle ontvangers die uw persoonsgegevens van ons hebben gekregen, deze omstandigheid mee te delen, behalve als dit onmogelijk blijkt te zijn of verbonden is met inspanningen die buiten verhouding staan. U hebt tegenover ons het recht over deze ontvangers te worden geïnformeerd.

 

8.6 Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U hebt conform art. 20 AVG het recht uw persoonsgegevens die u ons beschikbaar hebt gesteld, in een gestructureerd, gangbaar en machinaal leesbaar formaat te ontvangen. U hebt bovendien het recht deze gegevens, zonder belemmering door ons, door te geven aan een andere verantwoordelijke, voor zover

 • de verwerking berust op een toestemming (art. 6 alinea 1 (a) AVG of art. 9 alinea 2 (a) AVG of op een overeenkomst conform art. 6 alinea 1 (b) AVG en
 • de verwerking met behulp van geautomatiseerde procedures gebeurt.
 • Bij gebruikmaking van dit recht kunt u verder bewerkstelligen dat uw persoonsgegevens direct door ons aan een andere verantwoordelijke worden overgedragen, voor zover dit technisch uitvoerbaar is. Aan vrijheden en rechten van andere personen mag daardoor geen afbreuk worden gedaan. Het recht op gegevensoverdraagbaarheid geldt niet voor een verwerking van persoonsgegevens die voor het waarnemen van een taak die van openbaar belang is of die in uitoefening van de openbare macht, die aan ons werd overgedragen, plaats heeft.

 

8.7 Recht op tegenspraak

U hebt conform art. 21 AVG het recht, om redenen die uit uw bijzondere situatie resulteren, te allen tijde tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, die op basis van art. 6 alinea 1 (e) of (f) AVG plaats heeft, verzet aan te tekenen; dit geldt ook voor een op deze bepalingen gesteunde profiling. In het vervolg verwerken wij uw persoonsgegevens niet langer, tenzij wij kunnen aantonen dat er dringende beschermwaardige redenen bestaan voor onze verwerking, die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking dient voor het claimen, het uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen.

 

8.8 Recht om de toestemmingsverklaring inzake gegevensbescherming te herroepen

U hebt het recht, uw toestemmingsverklaring inzake gegevensbescherming te allen tijde tegenover ons te herroepen. Door het herroepen van de toestemming blijft de rechtmatigheid van de op grond van de toestemming uitgevoerde verwerking onaangetast.

 

8.9 Geautomatiseerde beslissing in een afzonderlijk geval inclusief profiling

U hebt conform art. 22 AVG het recht, niet aan een uitsluitend op een geautomatiseerde verwerking – inclusief profiling – berustende beslissing te worden onderworpen, die tegenover u rechtsgevolgen ontplooit of u in eendere wijze aanzienlijk benadeelt. Dit geldt niet wanneer de beslissing

 • voor het sluiten of vervullen van een overeenkomst tussen u en ons vereist is,
 • op grond van rechtsvoorschriften van de Unie of van de lidstaten, waaraan wij onderworpen zijn, toelaatbaar is en deze rechtsvoorschriften adequate maatregelen voor het behoud van uw rechten en vrijheden alsmede van uw gerechtigde belangen bevatten of
 • met uw uitdrukkelijke toestemming zijn genomen.

 

8.10 Recht op bezwaar bij een autoriteit voor gegevensbescherming

Ongeacht een ander administratiefrechtelijk of gerechtelijk rechtsmiddel hebt u het recht op bezwaar bij een autoriteit voor gegevensbescherming, met name in de lidstaat van uw verblijfplaats, uw arbeidsplaats of de gemeente van de vermoedelijke overtreding, wanneer u van mening bent dat de door ons uitgevoerde verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de AVG.

9. Verwijderen van Gegevens

Uw gegevens worden net zolang opgeslagen als dat voor het leveren van onze diensten nodig is of een opslag op grond van wettelijke of juridische plichten voorgeschreven is.

In het geval van de gegevensverwerking voor het beschikbaar stellen van de websites heeft de verwijdering plaats als de betreffende sessie beëindigd is. In het geval van opslag van persoonsgegevens in logfiles heeft de verwijdering na uiterlijk zeven dagen plaats. Een langere opslag is mogelijk, voor zover de IP-adressen van de gebruikers worden gewist of vervreemd, zodat ze niet meer aan een oproepende klant kunnen worden toegewezen.

10. Wijzigingen van de privacyverklaring

Van tijd tot tijd is het noodzakelijk de inhoud van deze privacyverklaring aan te passen. Daarom behouden wij ons voor deze te allen tijde te wijzigen. Wij zullen de gewijzigde versie van de privacyverklaring eveneens op deze plaats publiceren. Daarom is het raadzaam de privacyverklaring bij uw bezoek aan onze internetpresentatie regelmatig te bekijken.

11. Stand

De stand van deze privacyverklaring is oktober 2020.

Bij vragen over het verzamelen, verwerken of gebruiken van uw persoonsgegevens en bij informatie, rechtzetting, blokkering of verwijdering van gegevens dient u schriftelijk contact op te nemen met:

mey Handels GmbH
Auf Steingen 6
72459 Albstadt
Deutschland

Klantenservice:
Beschikbaar van maandag tot en met vrijdag van 9:00 tot 17:00 uur en zaterdag van 9:00 tot 12:00 uur
Tel.: +31 (0) 20 308 2033
E-Mail: service@mey.com

12. Klachtenprocedure voor verbruikers via online-geschillenbeslechting

De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting (OS) aan, dat u hier kunt vinden: https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Wij zijn niet verplicht en niet bereid om deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een consumentenombudsdienst.

Wij, de Mey GmbH & Co. KG en de met haar verbonden ondernemingen Mey Handels GmbH en Mey Retail GmbH (hierna te noemen: Mey), zijn blij met uw belangstelling voor onze internetpresentatie www.mey.com (hierna te noemen: internetpresentatie) en nemen de eisen die worden gesteld aan de bescherming en veiligheid van uw persoonsgegevens zeer serieus.

Het verzamelen en gebruiken van uw persoonsgegevens vindt plaats met strikte inachtneming van de geldende voorschriften inzake gegevensbescherming, met name van de voorschriften van de Duitse Wet ter bescherming van persoonsgegevens tegen misbruik (BDSG) en van de Duitse telemediawet (TMG). Mey waarborgt dat uw privésfeer bij het gebruik van onze internetpresentatie beschermd is en dat ingevoerde gegevens altijd vertrouwelijk worden behandeld. Mey hecht bovendien veel waarde aan transparantie en begrijpelijkheid van de gegevensverwerkingsprocessen. Daarom willen wij aan de hand van de volgende privacyverklaring toelichten in welke omvang en met welk doel wij bij een bezoek aan onze internetpresentatie persoonsgegevens verzamelen, verwerken en opslaan. Dienstaanbieder vlg. § 13 TMG en verantwoordelijke instantie vlg. § 3 lid 7 BDSG is de Mey Handels GmbH, Auf Steingen 6, 72459 Albstadt, Duitsland.

De toezichthouder voor gegevensbescherming:
Indien u vragen hebt met betrekking tot gegevensbescherming of meer informatie wilt hebben, kunt u zich richten aan onze toezichthouder voor gegevensbescherming:

Mey GmbH & Co. KG
Toezichthouder voor gegevensbescherming
Auf Steingen 6
72459 Albstadt
datenschutz@mey.com

 • 1. PERSOONSGEGEVENS

  Persoonsgegevens bestaan uit alle informatie die aan een persoon kan worden toegeschreven. Daartoe behoren bijvoorbeeld naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, bestelde artikelen, betaalwijzen en andere evt. voor de afhandeling van de transactie benodigde persoonlijke gegevens.

 • 2. VERZAMELEN EN VERWERKEN VAN UW PERSOONSGEGEVENS

  In het kader van onze internetpresentatie kunt u informatie inwinnen over onze nieuwe producten en prachtige aanbiedingen en artikelen direct via onze onlineshop bestellen.

  Wij verzamelen, verwerken en gebruiken uw persoonsgegevens in het kader van onze internetpresentatie alleen wanneer u ons daarvoor toestemming hebt gegeven of een rechtsvoorschrift dit toestaat. De opslag van gegevens en van logfiles gebeurt op basis van art. 6 alinea 1 (f) AVG (Algemene verordening gegevensbescherming). Uw gegevens zullen in het bijzonder niet naar derden worden verzonden zonder desbetreffende juridische basis. Wij verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens met name in het kader van de gebruikmaking van onze internetpresentatie in de volgende omvang en voor de onderstaande doeleinden:

  a) Bezoek aan onze internetpresentatie

  Bij de uitsluitend informatieve gebruikmaking van onze internetpresentatie, d.w.z. wanneer u zich niet voor de gebruikmaking van de internetpresentatie registreert, aanmeldt of ons op enige andere wijze informatie doet toekomen, verzamelen wij geen persoonsgegevens, met uitzondering van de gegevens die uw browser verzendt om uw bezoek aan de internetpresentatie mogelijk te maken. Dit zijn: IP-adres, datum en tijd van de aanvraag, tijdzoneverschil t.o.v. Greenwich Mean Time (GMT), inhoud van de aanvraag (concrete pagina), toegangsstatus /HTTP-statuscode, de telkens verzonden hoeveelheid gegevens, website vanwaar de aanvraag komt, browser, besturingssysteem en diens gebruikersinterface, taal en versie van de browsersoftware.

  Behalve het puur informatieve gebruik van onze internetpresentatie bieden wij extra diensten aan, waarvan u bij interesse gebruik kunt maken. Daarvoor moet u in de regel meer persoonsgegevens opgeven, die wij gebruiken om de desbetreffende dienst te kunnen leveren. Wanneer extra vrijwillige gegevens mogelijk zijn, zijn deze dienovereenkomstig gemarkeerd.

  b) Gebruikmaking van onze onlineshop

  U kunt zich bij onze onlineshop aanmelden en geselecteerde artikelen daar direct bestellen. Wanneer u bij ons een bestelling wilt opgeven, moet u eerst uw gegevens als aanspreekvorm, naam, e-mailadres, geboortedatum en adres op het bestelscherm invoeren en de verzend- en betaalwijze selecteren. Verder kunt u voor toekomstige aankopen een klantenaccount aanmaken, door op het bestelscherm "Klantenaccount aanmaken en gegevens opslaan" te selecteren en een door u gekozen wachtwoord in te voeren. Wanneer u al klant bij ons bent, kunt u zich heel eenvoudig aanmelden met uw e-mailadres en uw persoonlijke wachtwoord. Wanneer u een bestelling in onze onlineshop opgeeft, slaan wij uw gegevens op die noodzakelijk zijn om de overeenkomst uit te voeren, inclusief gegevens over de betaalwijze. Verder slaan wij de door u vrijwillig vermelde gegevens op.

  Wij geven uw gegevens in het kader van het wettelijk toelaatbare door aan onze partnerondernemingen die ons bij het nakomen van de overeenkomst volgens de voorschriften ondersteunen. Deze ondernemingen zijn er van hun kant toe verplicht de geldende voorschriften voor privacybescherming in acht te nemen, met name mogen deze ondernemingen de gegevens uitsluitend verwerken voor het vervullen van hun taken in onze opdracht en alleen volgens onze instructies. De gegevensverwerking in verband met het bestelproces heeft plaats op basis van art. 6 alinea 1 (b) AVG.

  U kunt uw inloggegevens en uw klantgegevens in het voor u toegankelijke klantgedeelte van de onlineshop te allen tijde wijzigen en daar uw persoonlijke gegevens beheren.

  Voor zover wij uw gegevens voor marketingdoeleinden gebruiken, zie onder "Gebruik voor marketingdoeleinden".

  c) Gebruik van cookies

  Om onze internetpresentatie gebruiksvriendelijk vorm te geven en optimaal op de behoeften van de gebruikers af te stemmen, maakt Mey in sommige gedeelten gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die ofwel tijdelijk ("session cookie") of blijvend ("sessieoverkoepelend cookie") lokaal op de vaste schijf van uw computer worden opgeslagen om later te kunnen worden opgeroepen.

  Cookies worden alleen gebruikt en geanalyseerd voor een statistische analyse en om onze internetpresentatie te kunnen optimaliseren en op de behoefte afgestemd vorm te geven. Wij maken met voorrang gebruik van session cookies, die na het afsluiten van de internetbrowser weer van uw vaste schijf worden verwijderd. Session cookies worden bijvoorbeeld toegepast voor inlogauthenticatie en voor een gebruiksvriendelijke vormgeving van onze internetpresentatie. Wij maken gebruik van sessieoverkoepelende cookies om eenmaal uitgevoerde gebruikersinstellingen op te slaan en daarmee het gebruik van bepaalde services, ook voor de toekomst, gemakkelijker voor u te maken. De verwerking van persoonsgegevens bij gebruik van cookies gebeurt op basis van art. 6 alinea 1 (f) AVG.

  Natuurlijk kunt u ook zonder het gebruik van cookies van onze internetpresentatie gebruikmaken. U kunt uw internetbrowser zelf zo instellen dat deze geen cookies accepteert of u een melding stuurt zodra cookies worden gebruikt. De werkwijze om cookies te deactiveren kunt u in de regel vinden via de "Help"-functie van uw internetbrowser. Wij maken u er echter wel op attent dat de functionaliteiten van onze internetpresentatie in dat geval evt. maar beperkt ter beschikking staan.

  d) Gegevens doorgeven aan derden

  Wanneer dit voor het leveren van de verschillende, in het kader van de internetpresentatie aangeboden diensten noodzakelijk is, verzenden wij uw persoonsgegevens in overeenstemming met de geldende rechtsvoorschriften ook naar derden, bijv. in het kader van het nakomen van de prestaties uit de overeenkomst.

  Mey maakt bovendien gebruik van externe dienstverleners die bijv. in opdracht van ons gegevens verwerken. Deze worden zorgvuldig door ons geselecteerd en krijgen schriftelijk opdracht. Zij zijn gebonden aan onze instructies en worden regelmatig door ons gecontroleerd.

  e) Contactverzoeken

  Wanneer u vragen heeft over onze internetpresentatie, de door ons aangeboden artikelen of diensten of op andere wijze met ons in contact wilt treden, vindt u hiervoor o.a. het contactformulier op onze internetpresentatie. Maar u kunt zich ook direct via de onderstaande contactgegevens tot ons wenden. Om uw contactverzoeken adequaat in behandeling te kunnen nemen, verzamelen, verwerken en gebruiken wij hiervoor de door u meegedeelde persoonlijke gegevens, zoals aanspreekvorm, naam, e-mailadres en evt. andere vrijwillig meegedeelde gegevens.

  Bovendien worden bij verzending van het bericht de volgende gegevens opgeslagen:

  • IP-adres van de gebruiker
  • datum en tijd van de registratie.

  f) Abonneren op onze nieuwsbrief

  U kunt zich via onze internetpresentatie registreren voor de toezending van onze nieuwsbrief, waarmee wij u informeren over fantastische acties, exclusieve prijsvoordelen of de nieuwste collecties van Mey. Voor de aanmelding voor onze nieuwsbrief maken wij gebruik van de zogenaamde double-opt-in-procedure. Nadat u uw achternaam en uw e-mailadres op het daarvoor bestemde formulier heeft vermeld, sturen wij een bevestigingsmail naar dit e-mailadres met een bevestigingslink die u kunt aanklikken. In deze bevestigingsmail verzoeken wij u door het aanklikken van de bevestigingslink om bevestiging dat u de nieuwsbrief wilt ontvangen. Pas nadat de link is bevestigd zullen wij uw e-mailadres in de verzendlijst van de nieuwsbrief opnemen. Uw e-mailadres wordt net zolang opgeslagen, totdat u zich voor toezending van de nieuwsbrief afmeldt. Het opslaan is alleen bedoeld om u de nieuwsbrief te kunnen toesturen. Juridische basis voor de verwerking van persoonsgegevens na aanmelding voor de nieuwsbrief is art. 6 alinea 1 (a) AVG.

  Om de nieuwsbrief te kunnen toesturen is vermelding van het e-mailadres, de achternaam en van de aanspreekvorm verplicht. De achternaam en de aanspreekvorm worden gebruikt voor de personalisering van de nieuwsbrief.

  Uw toestemming voor het toesturen van de nieuwsbrief is vrijwillig en kan te allen tijde met uitwerking voor de toekomst worden herroepen. Aan het einde van elke nieuwsbrief en op onze internetpresentatie onder de rubriek "Nieuwsbrief" staat een link waarmee u zich op elk moment voor de nieuwsbrief kunt afmelden.

  g) Gebruik voor marketingdoeleinden

  Mey verwerkt en gebruikt de van u verzamelde persoonsgegevens voor reclame- of marktonderzoeksdoeleinden en opiniepeilingen uitsluitend binnen het wettelijk toegestane kader.

  U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking en gebruikmaking van uw persoonsgegevens voor reclame- of marktonderzoeksdoeleinden en opiniepeilingen.

  Wendt u zich in dat geval via de onderstaande contactgegevens of door middel van een bericht via het contactformulier op de internetpresentatie tot ons.

  Wanneer wij in verband met de verkoop van een artikel in het bezit zijn van uw e-mailadres, kunnen wij u over eigen soortelijke artikelen per e-mail informeren, wanneer u geen bezwaar hebt gemaakt tegen de gebruikmaking van uw e-mailadres. Dit bezwaar kunt u te allen tijde met uitwerking voor de toekomst via de onderstaande contactgegevens of door middel van een bericht via het contactformulier op de internetpresentatie aan ons richten, zonder dat hiervoor andere dan de verzendingskosten volgens de basistarieven ontstaan.

  h) Kredietwaardigheidscontrole en scoring

  Wanneer wij leveren zonder dat er is betaald, bijv. bij kopen op rekening, winnen wij, om onze gerechtvaardige belangen te behartigen, indien nodig informatie in over de kredietwaardigheid op basis van wiskundig-statistische procedures bij de firma Creditreform Boniversum GmbH, Hellersberstrasse 11, 41460 Neuss, Duitsland. Hiervoor verzenden wij de persoonsgegevens die nodig zijn voor een kredietwaardigheidscontrole naar Creditreform en gebruiken de ontvangen informatie over de statistische waarschijnlijkheid van een wanbetaling om een afgewogen beslissing te nemen over de verleende betalingsoptie. De kredietwaardigheidsinformatie kan waarschijnlijkheidswaarden (scorewaarden) bevatten, die op basis van wetenschappelijk erkende wiskundig-statistische procedures worden berekend en waarbij in de berekening onder andere adresgegevens worden opgenomen. Er wordt conform de wettelijke bepalingen rekening gehouden met uw beschermingswaardige belangen. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen deze controle met uitwerking voor de toekomst.

  Wendt u zich in dat geval via de onderstaande contactgegevens of door middel van een bericht via het contactformulier op de internetpresentatie tot ons. Dit kan tot gevolg hebben, dat wij u bepaalde betalingsopties niet meer kunnen aanbieden.

 • 3. GEBRUIK VAN GOOGLE ANALYTICS

  Wij maken gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. ("Google"). Google Analytics gebruikt zogenaamde "cookies", tekstbestandjes die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van het gebruik van de website door u mogelijk maken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze internetpresentatie wordt in de regel naar een server van Google in de Verenigde Staten verzonden en daar opgeslagen. Wij maken u erop attent dat Google Analytics op onze internetpresentatie werd uitgebreid met de code "anonymizeIp", om een geanonimiseerde registratie van IP-adressen (het zogenoemde IP Masking) te waarborgen. De IP-anonimisering is op deze website geactiveerd. Daarmee wordt uw IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van de Europese Economische Ruimte vóór verzending ingekort. Alleen in speciale gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de Verenigde Staten verzonden en daar ingekort.

  Google zal deze informatie in onze opdracht gebruiken om uw gebruik van de internetpresentatie te analyseren, om rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen om andere, met het gebruik van de website en internet verbonden diensten aan Mey te leveren. Het in het kader van Google Analytics door uw browser verzonden IP-adres wordt niet aan andere gegevens van Google gekoppeld.

  U kunt het opslaan van cookies weigeren door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen. We wijzen u er echter op, dat u in dat geval mogelijk niet volledig gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van deze website. Daarnaast kunt u voorkomen dat de gegevens over uw gebruik van de website door cookies worden verzameld (incl. uw IP-adres) of dat deze gegevens door Google worden verwerkt, door de onder de volgende link (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) beschikbare browserplug-in te downloaden en te installeren.

 • 4. GEBRUIK VAN AFFILIATEPROGRAMMA'S

  De verwerkingsverantwoordelijke heeft op deze website componenten van Awin geïntegreerd. Awin is een Duits affiliatenetwerk, dat affiliatemarketing aanbiedt. Affiliatemarketing is een bedrijfsvorm dat wordt ondersteund door internet. Deze maakt het commerciële exploitanten van websites, de zogenoemde merchants of advertisern, mogelijk om advertenties die via klick- of sale-provisies worden vergoed, op websites van derden, dus bij verkooppartners, die ook affiliates of publisher worden genoemd, weer te geven. De merchant stelt via het affiliatenetwerk een reclamemiddel, zoals een reclamebanner of een ander geschikt middel ter beschikking voor onlinereclame. Deze worden daarna door een affiliate op de eigen website ingebonden of via andere kanalen, zoals bijv. keyword-advertising of e-mailmarketing gepromoot.

  De exploitant van Awin is Awin AG, Eichhornstrasse 3, 10785 Berlin, Duitsland.

  Awin plaatst een cookie op het informatietechnologische systeem van de betrokkene. Wat cookies zijn, is hierboven al uitgelegd. De tracking-cookie van Awin slaat geen persoonsgegevens op. Alleen het identificatienummer van de affiliate, de partner dus die potentiële klanten doorstuurt naar de adverteerder, en het volgnummer van de bezoeker van een website en het aangeklikte reclamemiddel worden opgeslagen. Doel van het opslaan van deze gegevens is de afwikkeling van de provisiebetalingen tussen een merchant en de affiliate, die via het affiliatenetwerk, Awin dus, worden afgewikkeld.

  De betrokkene kan de plaatsing van cookies door onze website, zoals hierboven reeds is beschreven, te allen tijde door middel van de juiste instelling van de gebruikte internetbrowser verhinderen en daarmee de plaatsing van cookies blijvend blokkeren. Een dergelijke instelling van de gebruikte webbrowser verhindert ook dat Awin een cookie op het informatietechnologische systeem van de betrokkene plaatst. Bovendien kunnen door Awin reeds geplaatste cookies te allen tijde via een webbrowser of andere softwareprogramma's worden gewist.

  De toepasselijke gegevensbestemmingsregels van Awin kunnen op https://www.awin.com/de/dsgvo worden opgeroepen.

  Gegevensverwerking door KUPONA GmbH ('KUPONA-verwerking')

  KUPONA GmbH, Frankfurter Strasse 8, 36043 Fulda gebruikt Cookie-ID's voor reclamedoeleinden. Samen met KUPONA zijn wij hier verantwoordelijk voor. KUPONA verzamelt van gebruikers die onze website bezoeken, hun bewegingsgegevens en technische parameters. Zo kunnen wij hen op maat gesneden reclamemateriaal aanbieden dat aansluit bij hun interesses. Het is niet mogelijk de identiteit van de gebruiker te herleiden. Gebruikers die pseudonieme KUPONA cookie-ID's dragen, zien niet meer of minder reclameboodschappen op het internet. Alleen is de getoonde reclame relevanter en beter afgestemd op hun interesses. De reclamemogelijkheden van KUPONA zijn belangrijk voor ons om ons eigen aanbod op internet te kunnen promoten.

  - Alle gegevens zijn gespeudonimiseerd. Ze zijn niet herkenbaar als persoon.

  - De juridische basis voor de gegevensverwerking is een gerechtigd belang

  - Er kan te allen tijde bezwaar tegen de verwerking van de gegevens worden gemaakt op de volgende link: https://www.kupona.de/dsgvo/#widerspruch

  Welke gegevens worden van mij verzameld en verwerkt?

  KUPONA verzamelt bewegingsgegevens op onze websites, zoals product-, merken- of categorie-interesses en technische parameters in de vorm van browserinformatie, beeldschermresolutie, stad, deelstaat, land, IP-adres, referrer, MobileDevice, apparaatklassen, Flash-versie (hierna ook 'verzamelde gegevens' genoemd) en verwerkt deze. KUPONA kent geen namen of adressen of vergelijkbare persoonlijke kenmerken die terug te voeren zijn op de gebruiker. Het is niet mogelijk om achter uw identiteit te komen. KUPONA weet ook of er wel of niet een bestelling of aankoop is gedaan, zonder te weten welke personen het proces hebben doorlopen. KUPONA kan door het meten van verkopen of het oproepen van subpagina's de effectiviteit van reclamecampagnes evalueren. KUPONA let erop alleen die datapunten te verzamelen die nodig zijn om de prestatie uit te kunnen voeren (samenvattend ook 'KUPONA-marketing' genoemd).

  Gebruik van Ve Interactive

  We maken gebruik van de diensten van Interactive DACH GmbH (Französische Strasse 47, 10117 Berlijn; hierna 'Ve' genoemd). Bij de uitvoering van zijn diensten verzamelt Ve persoonsgegevens van eindgebruikers die onze websites bezoeken. Ve gebruikt hierbij cookies en andere vergelijkbare technologieën. Meer informatie over de door Ve gebruikte technologieën zijn te lezen in de cookierichtlijn van Ve en is beschikbaar op (https://www.ve.com/de/cookies-richtlinie). Een overzicht van de doelen waarvoor Ve persoonsgegevens verzamelt, is vermeld in de privacyverklaring van Ve (https://www.ve.com/de/datenschutzerklaerung). In het algemeen verzamelt Ve met behulp van cookies informatie over persoonsgegevens van eindgebruikers, vooral contactgegevens en gedragsgegevens. Ve gebruikt deze persoonsgegevens om de persoonlijke voorkeur van de eindgebruikers te kunnen bepalen en het internetbezoek van de eindgebruiker te personaliseren. Bijvoorbeeld door het aanbieden van gepersonaliseerde advertenties bij het bezoek van klantenwebsites. Of door vergelijkbare personalisering van de klantenwebsite aan de eindgebruikers en aanbieden van gepersonaliseerde advertenties bij het bezoek van klantenwebsites of websites van derden. Ve en wij zijn gemeenschappelijke verantwoordelijke bij de verzameling van persoonsgegevens volgens Art. 26 AVG. Details hierover zijn eveneens te lezen in de privacyverklaring van Ve (https://www.ve.com/de/datenschutzerklaerung).

  Eindgebruikers kunnen de verwerking van hun persoonlijke gegevens door Ve op meerdere manieren voorkomen of stopzetten. De beschikbare mogelijkheden om de gegevensverwerking te voorkomen of stop te zetten, zijn te lezen in de privacyverklaring van Ve (https://www.ve.com/de/datenschutzerklaerung), en omvatten onder andere het gebruikmaken van de opt-out-knop op https://www.ve.com/de/datenschutzerklaerung#opting-out of het gebruik van het opt-out-mechanisme van de IAB Europe op http://www.youronlinechoices.com/opt-out-interface.

 • 5. GEBRUIK VAN SOCIAL PLUG-INS

  Onze internetpresentatie bevat zogenoemde "social plug-ins" (hierna te noemen: knoppen) van de volgende sociale netwerken:

  •           facebook.com, geëxploiteerd door Facebook Ireland Limited Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2 Ierland (‘Facebook’);

  •           twitter.com, geëxploiteerd door Twitter Inc., t.a.v. Copyright Agent, 795 Folsom Street, Suite 600, San Francisco, CA 94107, VS (‘Twitter’);

  •           plus.google.com, geëxploiteerd door Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS (‘Google’).

  De plug-ins zijn gemarkeerd met een Facebook- of Twitter-logo. Wanneer u een website van onze internetpresentatie oproept die een dergelijke plug-in bevat, wordt door uw browser een directe verbinding met de servers van Facebook en Twitter tot stand gebracht en de knop daarvandaan geladen. Tevens ontvangt het sociale netwerk met het oproepen door u de informatie dat de desbetreffende pagina van onze internetpresentatie werd opgeroepen.

  Om ervoor te zorgen dat u zelf kunt beslissen wanneer uw gegevens worden verzameld, bieden wij een uit twee stappen bestaande oplossing aan. Daarom zijn de knoppen bij uw bezoek aan onze internetpresentatie standaard gedeactiveerd, d.w.z. ze zenden zonder uw toedoen geen gegevens naar de desbetreffende sociale netwerken. Voordat u de knoppen kunt gebruiken, moet u deze activeren door erop te klikken. De knop blijft net zolang actief, totdat u deze weer deactiveert of uw cookies wist. Meer informatie over cookies vindt u in onze cookie-aanwijzingen (zie onder "Gebruik van cookies").

  Na de activering komt een directe verbinding met de server van het desbetreffende sociale netwerk tot stand. De inhoud van de knop wordt dan door de sociale netwerken direct naar uw browser verzonden en door de browser in de website geïntegreerd. Daarom beslist u met een klik op de knop dat het sociale netwerk gegevens bij u verzamelt. Na activering van een knop kan het desbetreffende sociale netwerk al gegevens verzamelen, onafhankelijk van het feit of u met de knop interageert. Wanneer u op een sociaal netwerk bent ingelogd, kan dit uw bezoek aan deze internetpresentatie, met name uw IP-adres en de URL aan uw gebruikersaccount koppelen. Het bezoek aan andere internetpresentaties van Mey kan een sociaal netwerk niet koppelen, voordat u ook daar niet de desbetreffende knop hebt geactiveerd. Wanneer u lid bent van een sociaal netwerk en niet wilt dat dit de bij uw bezoek aan onze internetpresentatie verzamelde gegevens koppelt aan uw opgeslagen lidgegevens, moet u daarom uit het desbetreffende sociale netwerk uitloggen alvorens de knoppen te activeren.

  Op de omvang van de gegevens die door de sociale netwerken met uw knoppen worden verzameld, hebben wij geen invloed. Doel en omvang van de gegevensverzameling en verdere verwerking en gebruik van de gegevens door de desbetreffende sociale netwerken evenals uw daarop betrekking hebbende rechten en instellingsmogelijkheden ter bescherming van uw privésfeer, kunt u vinden in de privacyverklaring van de desbetreffende sociale netwerken.

  Privacybeleid van Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy en https://www.facebook.com/policy.php

  Privacybeleid van Twitter: http://twitter.com/privacy

  Privacybeleid van Google: https://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/ en http://www.google.com/intl/nl/+/policy/+1button.html

 • 6. VEILIGHEID

  Persoonsgegevens die tussen u en Mey worden uitgewisseld, worden verzonden via versleutelde verbindingen die voldoen aan de huidige stand van de techniek. Door middel van TLS (Transport Layer Security) wordt de gegevensoverdracht in het toegangsbeveiligde gedeelte beschermd tegen illegale toegang door derden tot gegevens. U herkent deze versleutelingsmethode aan het sleutelsymbool dat in de onderste menubalk van uw browservenster verschijnt en aan het adres dat begint met "https://www.". Bovendien treffen wij technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om uw door ons beheerde persoonsgegevens te beschermen tegen toevallige of opzettelijke manipulatie, verlies, vernietiging of tegen toegang door onbevoegde personen. Mey maakt gebruik van een firewall-systeem om toegang door onbevoegden te verhinderen.

  Onze gegevensverwerking en onze veiligheidsmaatregelen worden overeenkomstig de technologische ontwikkelingen aan de actuele omstandigheden en eisen aangepast en voortdurend ontwikkeld. Onze werknemers zijn conform § 5 BDSG (Duitse wet ter bescherming van persoonsgegevens tegen misbruik) verplicht de gegevens geheim te houden.

 • 7. INFORMATIE

  Wij geven u graag te allen tijde gratis informatie over de over u opgeslagen gegevens bij Mey. Wanneer u wilt dat uw gegevens gecorrigeerd, geblokkeerd of gewist worden, of bij vragen of suggesties betreffende gegevensbescherming en -beveiliging, staan wij graag tot uw beschikking. U kunt ook door u evt. verleende toestemmingen voor een verdergaand gebruik van uw persoonsgegevens  te allen tijde met uitwerking voor de toekomst herroepen.

  Wendt u zich in dit geval ofwel per e-mail aan datenschutz@mey.com, via de bovengenoemd contactgegevens of door middel van een bericht via het contactformulier op de internetpresentatie tot ons.

 • 8. RECHTEN VAN DE BETROFFEN PERSOON

  Verwerkt Mey uw persoonsgegevens, dan bent u een betroffen persoon conform art. 4 nr. 1 AVG met de volgende rechten ten overstaan van Mey:

  8.1 Recht op informatie

  U kunt van ons conform art. 15 AVG een bevestiging verlangen, of persoonsgegevens die u betreffen, door ons worden verwerkt. Voor zover wij uw persoonsgegevens verwerken, kunt u van ons de volgende informatie verlangen:

  • de verwerkingsdoelen;
  • de categorieën van uw persoonsgegevens die wij verwerken;
  • de ontvangers of de categorieën van ontvangers aan wie wij uw persoonsgegevens hebben meegedeeld of zullen meedelen;
  • (voor zover mogelijk) de geplande duur van opslag van uw persoonsgegevens of, als dat niet mogelijk is, de criteria voor het bepalen van de opslagduur;
  • het bestaan van een recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens die u betreffen, een recht op beperking van de verwerking door ons of een recht op tegenspraak tegen deze verwerking;
  • het bestaan van een recht tot het indienen van een klacht bij een autoriteit voor gegevensbescherming;
  • alle beschikbare informatie over de herkomst van de gegevens, voor zover de persoonsgegevens niet bij u werden ingewonnen;
  • het bestaan van een geautomatiseerde besluitvorming inclusief profiling (art. 22 alinea's 1 en 4 AVG en – ten minste in deze gevallen – bewijskrachtige informatie over de geïnvolveerde logica alsmede de draagwijdte en de nagestreefde effecten van een dergelijke verwerking voor u.
  • U hebt het recht daarover informatie te verlangen of de persoonsgegevens die u betreffen naar een derde land of een internationale organisatie worden doorgegeven. In dit verband kunt u verlangen, over de geschikte garanties conform art. 46 AVG met betrekking tot de overmaking te worden geïnformeerd.

  8.2 Recht op correctie

  U hebt conform art. 16 AVG het recht van ons de correctie en/of completering van onjuiste persoonsgegevens te verlangen.

  8.3 Recht op verwijdering

  U kunt van ons conform art. 17 AVG verlangen dat uw persoonsgegevens onverwijld worden verwijderd. Wij zijn verplicht uw gegevens onverwijld te verwijderen, voor zover een van de volgende redenen van toepassing is:

  • Uw persoonsgegevens zijn voor de doeleinden waarvoor ze werden verzameld of op enige andere wijze werden verwerkt, niet meer vereist.
  • U herroept uw toestemming waarop wij de verwerking conform art. 6 alinea 1 (a) AVG of art. 9 alinea 2 (a) AVG steunen, en er ontbreekt een andere juridische basis voor de verwerking.
  • U tekent conform art. 21 alinea 1 AVG verzet aan tegen de verwerking en er bestaan geen prioritair gerechtvaardigde redenen voor de verwerking, of u tekent conform art. 21 alinea 2 AVG verzet aan tegen de verwerking.
  • Uw persoonsgegevens werden onrechtmatig verwerkt.
  • De verwijdering van uw persoonsgegevens is voor het vervullen van een wettelijke verplichting volgens het recht van de Unie of het recht van de lidstaten, waaraan wij onderworpen zijn, vereist.
  • Uw persoonsgegevens werden met betrekking tot aangeboden diensten van de informatiemaatschappij conform art. 8 alinea 1 AVG verzameld.
  • Hebben wij uw persoonsgegevens publiek gemaakt en zijn wij conform art. 17 alinea 1 AVG ertoe verplicht deze te verwijderen, dan treffen wij rekening houdend met de beschikbare technologie en de implementeringskosten passende maatregelen, ook van technische aard. Op die manier willen wij de verantwoordelijken voor de gegevensverwerking die de persoonsgegevens verwerken, erover informeren dat u als betroffen persoon van hun de verwijdering van alle links naar uw persoonsgegevens of van kopieën of replicaties van uw persoonsgegevens hebt verlangd.

  Er bestaat geen recht op verwijdering indien de verwerking nodig is

  • voor het uitoefenen van het recht van vrije meningsuiting en informatie;
  • voor het vervullen van een wettelijke verplichting waaraan wij onderworpen zijn, of voor het waarnemen van een taak die van openbaar belang is of die in uitoefening van de openbare macht, die ons werd overgedragen, plaats heeft;
  • om redenen van publiek belang op het gebied van de publieke gezondheid (art. 9 alinea 2 (h) en (i) en art. 9 alinea 3 AVG);
  • voor in het openbaar belang liggende archiefdoeleinden, wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden of voor statistische doelen conform art. 89 alinea 1 AVG, voor zover het genoemde recht waarschijnlijk de verwezenlijking van de doeleinden van deze verwerking onmogelijk maakt of ernstig belemmert, of
  • voor het claimen, het uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen.

  8.4 Recht op beperking van de verwerking

  Onder de volgende voorwaarden kunt u conform art. 18 AVG de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens verlangen:

  • wanneer u de juistheid van uw persoonsgegevens voor een duur betwist die ons de mogelijkheid biedt de juistheid ervan te controleren;
  • wanneer de verwerking onrechtmatig is en u de verwijdering van de persoonsgegevens weigert en in de plaats daarvan de beperking van het gebruik van de persoonsgegevens verlangt;
  • wanneer wij uw persoonsgegevens voor het doel van verwerking niet langer nodig hebben, u deze echter voor het claimen, het uitoefenen of verdedigen van wettige aanspraken nodig hebt, of
  • wanneer u verzet tegen de verwerking conform art. 21 alinea 1 AVG hebt aangetekend en nog niet vaststaat, of onze gerechtigde redenen zwaarder wegen dan uw redenen.
  • Wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens werd beperkt, mogen deze gegevens – afgezien van het opslaan ervan – alleen met uw toestemming of voor het claimen, het uitoefenen of verdedigen van wettige aanspraken of ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke persoon of rechtspersoon of om redenen van een belangrijk openbaar belang van de Unie of van een lidstaat worden verwerkt. Indien de verwerking volgens de hiervoor genoemde voorwaarden werd beperkt, wordt u door ons geïnformeerd voordat de beperking wordt opgeheven.

  8.5 Recht op informatie

  Wanneer u het recht op correctie, verwijdering of beperking van de verwerking tegenover ons hebt geclaimd, zijn wij conform art. 19 AVG verplicht, alle ontvangers die uw persoonsgegevens van ons hebben gekregen, deze omstandigheid mee te delen, behalve als dit onmogelijk blijkt te zijn of verbonden is met inspanningen die buiten verhouding staan. U hebt tegenover ons het recht over deze ontvangers te worden geïnformeerd.

  8.6 Recht op gegevensoverdraagbaarheid

  U hebt conform art. 20 AVG het recht uw persoonsgegevens die u ons beschikbaar hebt gesteld, in een gestructureerd, gangbaar en machinaal leesbaar formaat te ontvangen. U hebt bovendien het recht deze gegevens, zonder belemmering door ons, door te geven aan een andere verantwoordelijke, voor zover

  • de verwerking berust op een toestemming (art. 6 alinea 1 (a) AVG of art. 9 alinea 2 (a) AVG of op een overeenkomst conform art. 6 alinea 1 (b) AVG en
  • de verwerking met behulp van geautomatiseerde procedures gebeurt.
  • Bij gebruikmaking van dit recht kunt u verder bewerkstelligen dat uw persoonsgegevens direct door ons aan een andere verantwoordelijke worden overgedragen, voor zover dit technisch uitvoerbaar is. Aan vrijheden en rechten van andere personen mag daardoor geen afbreuk worden gedaan. Het recht op gegevensoverdraagbaarheid geldt niet voor een verwerking van persoonsgegevens die voor het waarnemen van een taak die van openbaar belang is of die in uitoefening van de openbare macht, die aan ons werd overgedragen, plaats heeft.

  8.7 Recht op tegenspraak

  U hebt conform art. 21 AVG het recht, om redenen die uit uw bijzondere situatie resulteren, te allen tijde tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, die op basis van art. 6 alinea 1 (e) of (f) AVG plaats heeft, verzet aan te tekenen; dit geldt ook voor een op deze bepalingen gesteunde profiling. In het vervolg verwerken wij uw persoonsgegevens niet langer, tenzij wij kunnen aantonen dat er dringende beschermwaardige redenen bestaan voor onze verwerking, die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking dient voor het claimen, het uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen.

  8.8 Recht om de toestemmingsverklaring inzake gegevensbescherming te herroepen

  U hebt het recht, uw toestemmingsverklaring inzake gegevensbescherming te allen tijde tegenover ons te herroepen. Door het herroepen van de toestemming blijft de rechtmatigheid van de op grond van de toestemming uitgevoerde verwerking onaangetast.

  8.9 Geautomatiseerde beslissing in een afzonderlijk geval inclusief profiling

  U hebt conform art. 22 AVG het recht, niet aan een uitsluitend op een geautomatiseerde verwerking – inclusief profiling – berustende beslissing te worden onderworpen, die tegenover u rechtsgevolgen ontplooit of u in eendere wijze aanzienlijk benadeelt. Dit geldt niet wanneer de beslissing

  • voor het sluiten of vervullen van een overeenkomst tussen u en ons vereist is,
  • op grond van rechtsvoorschriften van de Unie of van de lidstaten, waaraan wij onderworpen zijn, toelaatbaar is en deze rechtsvoorschriften adequate maatregelen voor het behoud van uw rechten en vrijheden alsmede van uw gerechtigde belangen bevatten of
  • met uw uitdrukkelijke toestemming zijn genomen.

  8.10 Recht op bezwaar bij een autoriteit voor gegevensbescherming

  Ongeacht een ander administratiefrechtelijk of gerechtelijk rechtsmiddel hebt u het recht op bezwaar bij een autoriteit voor gegevensbescherming, met name in de lidstaat van uw verblijfplaats, uw arbeidsplaats of de gemeente van de vermoedelijke overtreding, wanneer u van mening bent dat de door ons uitgevoerde verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de AVG.

 • 9. VERWIJDEREN VAN GEGEVENS

  Uw gegevens worden net zolang opgeslagen als dat voor het leveren van onze diensten nodig is of een opslag op grond van wettelijke of juridische plichten voorgeschreven is.

  In het geval van de gegevensverwerking voor het beschikbaar stellen van de websites heeft de verwijdering plaats als de betreffende sessie beëindigd is. In het geval van opslag van persoonsgegevens in logfiles heeft de verwijdering na uiterlijk zeven dagen plaats. Een langere opslag is mogelijk, voor zover de IP-adressen van de gebruikers worden gewist of vervreemd, zodat ze niet meer aan een oproepende klant kunnen worden toegewezen.

 • 10. WIJZIGINGEN VAN DE PRIVACYVERKLARING

  Van tijd tot tijd is het noodzakelijk de inhoud van deze privacyverklaring aan te passen. Daarom behouden wij ons voor deze te allen tijde te wijzigen. Wij zullen de gewijzigde versie van de privacyverklaring eveneens op deze plaats publiceren. Daarom is het raadzaam de privacyverklaring bij uw bezoek aan onze internetpresentatie regelmatig te bekijken.

 • 11. STAND

  De stand van deze privacyverklaring is november 2018.

  Bij vragen over het verzamelen, verwerken of gebruiken van uw persoonsgegevens en bij informatie, rechtzetting, blokkering of verwijdering van gegevens dient u schriftelijk contact op te nemen met:

  Mey Handels GmbH
  Auf Steingen 6
  72459 Albstadt


  Klantenservice: +49 (0) 7431 / 706 5111
  Fax: +49 (0) 7431 / 706 5222
  E-Mail:service@mey.com