Der Weltbienentag bei mey - Retten Sie mit uns die Bienen | mey®

Bee happy – wij geven bijen een nieuwe thuis


Wereldbijendag

Op 20 mei is het Wereldbijendag, die ook internationaal bekend staat als "World Bee Day": een bijzondere dag om onze vlijtige helpertjes te eren. Wereldbijendag wordt sinds 2018 gevierd, want de pluizige diertjes vervullen een belangrijke taak voor de mensheid. Wat veel mensen niet weten: of het nu honingbijen of wilde bijen zijn, zonder deze ijverige insecten zou onze wereld ondenkbaar zijn.

Bijen bestuiven dagelijks tot wel 1 000 bloesems en zorgen zo voor het behoud van de biodiversiteit en de voedselzekerheid van de mensheid. Toch sterven wereldwijd en ook bij ons een enorm aantal bijen.

Daarom willen wij bij mey helpen en de pluizige diertjes een nieuwe thuis geven. Met momenteel vier eigen bijenkolonies & het huidige project BEE HAPPY geven we wilde bijen een nieuwe thuis. Help ook mee en neem deel aan dit project! Save the bees


Wat is het bijenproject van mey?

Geen oogst zonder wilde bijen! Wilde bijen zijn essentieel voor de diversiteit van onze natuur en het behoud van de biodiversiteit. Er zijn verschillende oorzaken voor de enorme achteruitgang van de bijen: vernietiging van hun habitat, gebruik van pesticiden en monoculturen in de landbouw zijn de belangrijkste. Zo gaan nestplaatsen verloren en wordt hun voedselvoorraad steeds kleiner. Bovendien zijn pesticiden dodelijk voor bijen.

Met on project BEE HAPPY willen we de enorme bijensterfte tegengaan. Vanaf nu kan u bij elke aankoop een gratis bijenhotel waarin 60 wilde bijen kunnen wonen, toevoegen en zo de bijen in je omgeving een nieuwe thuis geven. Zodat de wonderlijke insecten ook voldoende voedsel vinden, geven we u ook nog mini flower balls cadeau (zolang de voorraad strekt). Flower balls zijn bolletjes die bestaan uit zaden, aarde en kleipoederen die rechtstreeks op de grond gestrooid kunnen worden. Na toevoeging van water of de regen buiten ontkiemen de balletjes dan. Zo wordt soortenbescherming ook echt leuk.

BEE HAPPY with mey.

Wist u dat bijen uitstekende bestuivers zijn?  Ze werken er dagelijks aan om de wereld beter te maken. We merken hun grote prestaties elke dag. In de vrije natuur vervullen ze hun taak zonder dat wij mensen het ons echt realiseren. Vanaf nu ontvangt u bij elke bestelling mini flower balls, zodat u de bijen kan helpen om makkelijker voedsel te vinden. 


Bijenhotel

Met het mey-bijenhotel creëer je een thuis voor 60 wilde bijen. Een deel van de wilde bijen maken gebruik van bestaande de nestgangen, andere knagen graag hun eigen nestgangen in dood hout of doornige stengels. Die natuurlijke nestplaatsen worden echter steeds moeilijker om te vinden: grote natuurgebieden worden afgesloten of dood hout wordt verwijderd uit inheemse tuinen en bossen. Met het bijenhotel maakt u het voor de bijen makkelijker om in de lente en de zomer geschikte broedplaatsen te vinden, terwijl het in de winter dient als bescherming en beschutting.

Het is belangrijk om te weten dat wilde bijen helemaal niet gevaarlijk zijn. Ze steken alleen maar als ze zich ernstig bedreigd voelen en zelfs dan is de steek niet zo pijnlijk als bij gewone honingbijen. Hun angel is vaak zelfs te zwak om de huid te doordringen. Het bijenhotel is daarom helemaal niet gevaarlijk.

Hoe is het bijenhotel optimaal geplaatst?

Hang het mey-bijenhotel op een beschermde plaats aan een muur van het huis of de tuin, aan het tuinhuisje. Het vlieggat moet liefst naar het zuiden of zuidoosten gericht zijn. In het bijenhotel hebben wilde bijen een veilig plekje om te schuilen bij regen, om te overwinteren en om een bijengezin te stichten.


Raffle

Wij willen u bedanken voor uw actieve deelname aan ons Bee happy project om wilde bijen te redden. Omdat we niet alleen iets goeds willen doen voor de wilde bijen, geven we een fiets van de Cube Store Albstadt weg aan alle deelnemers die ons een foto van hun hangende bijenhotel sturen. U kunt eenvoudig deelnemen via ons deelnameformulier en een foto van uw bijenhotel uploaden in het verplichte veld.


mey biedt plaats aan in totaal vier bijenkolonies

Wij geven de geven bijen niet alleen op Wereldbijendag onze volledige aandacht. Al sinds april 2018 bieden we vier bijenkolonies een thuis op ons bedrijfsterrein. Net op tijd voor ons 90-jarig jubileum hebben we ons duurzaamheidsproject FRANZ opgedragen aan onze oprichter Franz Mey. Franz Mey was imker en daarom was voor ons vanzelfsprekend om de hartenwens van onze stichter te volgen en vier bijenkolonies een nieuwe thuis te bieden.

Op die manier dragen wij bij tot de bescherming van de soorten ter plaatse en tot de instandhouding van hun bestuivingsdiensten.